Plány rekonštrukcie novej budovy

Dovoľte mi, aby som Vám predložil na diskusiu plán 2. a 3. fázy rekonštrukcie novej školskej budovy.

Budova bude slúžiť žiakom 2. stupňa základnej školy a žiakom gymnázia.  V druhej fáze (do septembra 2016) chceme zrekonštruovať 3. poschodie prednej časti budovy, kde by mali vzniknúť nové triedy, zborovňa a kancelárie. Ďalej chceme vybudovať novú jedáleň s kuchyňou.

Tretia fáza by zahŕňala dobudovanie ďalších tried, knižnice a vybudovanie telocvične.

Nákresy vo formate jpeg alebo pdf  sa nachádzajú tu:

Podlažie Verzia A Verzia B
1. podzemné
1. podzemné podlažie

1. podzemné podlažie

PDF verzia – 1PP

1. nadzemné
1. nadzemné podlažie, variant A

1. nadzemné podlažie, variant A

PDF verzia – 1NP-VAR A

1. nadzemné podlažie, variant B

1. nadzemné podlažie, variant B

PDF verzia – 1NP-VAR B

2. nadzemné
2. nadzemné podlažie, variat A

2. nadzemné podlažie, variat A

PDF verzia – 2NP-VAR A

2. nadzemné podlažie, variant B

2. nadzemné podlažie, variant B

PDF verzia – 2NP-VAR B

3. nadzemné
3. nadzemné podlažie

3. nadzemné podlažie

PDF verzia – 3NP

2. NP – možná realizácia chodby
Ako by mohlo vyzerať 2. NP  Vyjadri svoj názor.

Viac o tom, ako podporiť tento projekt sa môžete dozvedieť na www.lams.sk. Je to stránka, na ktorej informujeme o priebehu rekonštrukcie a zároveň prostredníctvom tejto stránky môžete aj podporiť rekonštrukciu. Ďakujeme všetkým, ktorí tak už urobili a aj vďaka nim, môžeme pokračovať v našich plánoch.

Otázky a pripomienky môžete vložiť prostredníctvom komentára pod tento článok alebo poslať mailom na adresu riaditel@essmt.sk. Budeme veľmi radi, ak sa stanete súčasťou budovania našej školy.

Ďakujem pani Ing. arch. W. Krčíkovej za pomoc a projektovanie.

Pridaj komentár

ADRESA

Evanjelická spojená škola

M. R. Štefánika 17

036 01 Martin
E-MAIL

essmt(at)essmt.sk
TELEFÓN

+421 43 324 0074

+421918 395 516