Zmeny v školskej jedálni

Vážení rodičia,

Nová kuchyňa

Nová kuchyňa

Chceme Vás ubezpečiť, že je naším záujmom, aby naše deti dostávali v škole kvalitné a chutné jedlo, preto sme k začiatku školského roka pristúpili k zmenám v školskej jedálni. Mali sme k tomu niekoľko dôvodov: S nárastom žiakov jeden z dodávateľov stravy – pán Jedinák nebol schopný zabezpečiť dodávku takého množstva jedál, ktoré by pokryli potreby všetkých žiakov našej školy a zároveň z jeho strany nebolo možné ani zainvestovať do rozšírenia kapacít, či už vo svojej alebo v novej kuchyni. Keďže už minulý rok nám stravu na gymnáziu zabezpečovala pani Kucbelová, rozhodli sme sa pokračovať v ďalšej spolupráci s ňou aj preto, že spätná väzba na výber a kvalitu dodanej stravy bola pozitívna. Zároveň bola ochotná sa spolupodieľať na investovaní do novej kuchynskej technológie, ktorú sme chceli vybudovať v našich priestoroch v novej budove gymnázia. Týmto krokom sme chceli docieliť tiež to, aby sa strava nedovážala, ale varila v našej kuchyni.

Pôvodne sme mysleli, že sa bude variť v našich priestoroch až od októbra 2016, ale vzhľadom na to, že p. Kucbelová dostala výpoveď nájmu a musela ukončiť svoju činnosť v Spojenej škole v Turanoch ku koncu augusta 2016, boli sme nútení v krátkom čase zmeniť naše plány a v priebehu 3 mesiacov – od júna 2016, urýchlene pracovať na stavbe novej kuchyne, ktorá by bola vybavená novou kuchynskou technológiou, vzduchotechnikou a zároveň, aby mala dostatočnú kapacitu pre celú školu.

September bol v kuchyni veľmi hektický. Najprv bolo potrebné sa presťahovať do starej kuchyne, potom sa presťahovať do novej kuchyne a za plnej prevádzky začať variť na novej technológii. Žiaľ v priebehu jedného týždňa kotly v novej kuchyni trikrát vypadli tak, že musela byť privolaná servisná služba, čo spôsobilo napríklad to, že špagety z jednej várky neboli dobre uvarené.

Vzhľadom na to, že nie všetky jedlá boli najlepšie prijaté chceme sa Vám za to ospravedlniť. Veríme, že problémy sú iba dočasné a zároveň sa Vám chceme ospravedlniť za vzniknuté problémy. Tiež Vás chceme poprosiť o trpezlivosť a zhovievavosť v tomto prechodnom období.

Sme radi, že okrem týchto dočasných negatív, sú tu aj dobré správy v podobe pridania možnosti výberu druhého jedla, ktoré chceme dať do ponuky od budúceho týždňa, tiež plánujeme opätovné zavedenie šalátového bufetu, no zatiaľ ešte čakáme na dodanie vitríny potrebnej k jeho prevádzke.

V záujem neustáleho zlepšovania podávanej stravy Vás chceme poprosiť o pravidelné využívanie spätnej väzby týkajúcej sa kvality a množstva jedla v rámci stránky, resp. aplikácie Edupage, cez ktorú stravu objednávate. Pri každom jedle môžete Vy alebo žiaci ohodnotiť množstvo a kvalitu obeda. Údaje získané z tejto spätnej väzby pravidelne kontrolujeme a vyhodnocujeme, čo nám v budúcnosti pomôže upravovať skladbu jedálneho lístka tak, aby tam boli prednostne zaraďované jedlá, ktoré našim deťom chutia a sú z ich strany pravidelne pozitívne hodnotené. Kto doma varí, dobre vie, že je často ťažké vyhovieť chuti všetkým členom rodiny a o to je to ťažšie pri toľkých stravníkoch ako má naša škola.

Chceme, aby ste ako rodičia mali možnosť sami ochutnať jedlá, ktoré sú podávané našim žiakom. Preto v rámci projektu Hovorme o jedle pripravujeme ku koncu októbra ochutnávku jedál navarených podľa identických receptúr a ingrediencií, aké sú stanovené v normatívoch Ministerstva školstva. Veríme, že aj vďaka takýmto krokom sa postupne rozšíria rady spokojných stravníkov našej školskej jedálne.
Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ

ADRESA

Evanjelická spojená škola

M. R. Štefánika 17

036 01 Martin
E-MAIL

essmt(at)essmt.sk
TELEFÓN

+421 43 324 0074

+421918 395 516