Venujte svoje 2% Nadácii kresťanského vzdelávania

2 percenta-2018-WEB

Aj tento rok môžete rozhodnúť kam pôjde časť z vašich daní, ktoré zaplatíte štátu. Dávame Vám do pozornosti možnosť darovať 2% z Vašich daní Nadácii kresťanského vzdelávania, ktorá mohla v minulom roku vďaka tomu podporiť rekonštrukciu priestorov školskej jedálne v novej budovy Evanjelickej spojenej školy v Martine sumou 16 139,70 €.

Za všetky Vaše dary Vám vyslovujeme úprimné

ĎAKUJEME!

Údaje o prijímateľovi:
Názov: Nadácia kresťanského vzdelávania
Adresa: M. R. Štefánika 17, 03601 Martin

IČO: 42062110

Právna forma: Nadácia
IBAN číslo účtu: SK3211000000002624027729 / kód banky: 1100 (Tatra banka, a.s.)

Postup pri poukazovaní 2 % z dane:

Ak ste ZAMESTNANEC

 1. Ak ste požiadali svojho zamestnávateľa (do 15. 2. 2018) o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmu, požiadajte ho aj o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane
 2. Na základe údajov v Potvrdení vyplňte Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 % (3%, ak ste v r. 2017 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 h a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali) z dane, suma však musí byť minimálne 3 eurá.
 3. Najneskôr do 30. 4. 2018 doručte Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatenej dani daňovému úradu, prípadne na recepciu v novej budove Evanjelickej spojenej školy.

Ak ste FYZICKÁ OSOBA

 1. Priamo v daňovom priznaní pre fyzické osoby (typ A aj B) vyplňte vo Vyhlásení údaje o prijímateľovi, v prospech ktorého chcete poukázať 2% (3% podobne ako u zamestnancov) z dane, suma však musí byť minimálne 3 eurá.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte najneskôr do 31. 3. 2018 na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste PRÁVNICKÁ OSOBA

 1. Priamo v daňovom priznaní pre právnické osoby vyplňte vo Vyhlásení údaje o prijímateľovi, v prospech ktorého chcete poukázať 1% (2 %) z dane, suma však musí byť minimálne 8 eur.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 • Poznámka:
  • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu zaslali svoje % z dane, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa, resp. obchodné meno alebo názov, sídlo a právna forma, NIE však poukázaná suma).
  • Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vami poukázané % v prospech vybraného prijímateľa.

Stiahnite si predvyplnené tlačivá:

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%)

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

ADRESA

Evanjelická spojená škola

M. R. Štefánika 17

036 01 Martin
E-MAIL

essmt(at)essmt.sk
TELEFÓN

+421 43 324 0074

+421918 395 516