Zmluvy – projekty školy

Zvýšenie kvality vzdelávania viditeľným myslení
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/295/2019

Inkluzívne vzdelávanie
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPĽZ/176/2019

Projekt v rámci programu ERASMUS+
Zmluva ERASMUS+

Školské partnerstvá – multilaterálne v Programe celoživotného vzdelávania COMENIUS
Zmluva COMENIUS

 

Projekt CLIL

Zmluva CLIL
Dodatok 1 zmluva CLIL
Dodatok 2 zmluva CLIL
Dodatok 3 zmluva CLIL
Dodatok 4 zmluva CLIL
Dodatok 5 zmluva CLIL
Dodatok 6 zmluva CLIL

 

ADRESA

Evanjelická spojená škola

M. R. Štefánika 19

036 01 Martin
E-MAIL

essmt(at)essmt.sk
TELEFÓN

+421 43 324 19 71