ZMENA – predĺžený termín na prihlasovanie na prípravný kurz na Evanjelické gymnázium

Na základe rozhodnutia MŠVVS sa prijímacie konanie na stredné školy, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo nadania uskutoční najskôr 5. mája 2021.

Z uvedeného dôvodu sme predĺžili termín na prihlasovanie na prípravný kurz na Evanjelické gymnázium, na ktorý vás týmto srdečne pozývame.

Vyplňte túto ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU a uhraďte poplatok na:

IBAN: SK63 1100 0000 0029 2688 1250

NAJNESKÔR do 10. februára 2021.


Miesto konania:
ONLINE, odkaz Vám bude zaslaný na Vami zadanú mailovú adresu po vyplnení a zaplatení prihlášky.

 

Termíny vyučovania:
8 sobôt od 13. februára 2021 do 17. apríla 2021.

 

Čas:
8.00 – 12.00 (t. j. 4 vyučovacie hodiny, každá v trvaní 45 minút a následne 15 minút prestávka.
Hodiny budú rozdelené na 2 hodiny SJL a 2 hodiny MAT)

 

Cena:
60 EUR / za 32 hodín

Kurz sa ponúka iba ako celok.