Predbežné informácie k otvoreniu školy 8.2.2021

Vážení rodičia.

Podľa dnes medializovaných informácií, môžeme spustiť plnú prevádzku materskej školy a prezenčné vyučovanie na prvom stupni základnej školy a aj pre končiaci, teda piaty ročník gymnázia od pondelka 8.2.2021. Podmienkou je testovanie zamestnancov, jedného zákonného zástupcu žiakov a detí a žiakov gymnázia.

Naša škola prezenčné vyučovanie začne od pondelka 8.2.2021 na celom prvom stupni základnej školy a aj pre piaty ročník gymnázia. Rovnako sme pripravení spustiť prevádzku materskej školy. Druhý stupeň základnej školy a gymnázium okrem piateho ročníka zatiaľ zostáva na dištančnom vzdelávaní.

 

Testovanie

Škola má dohodnuté testovanie v Mobilnom odbernom mieste UVEA na sobotu 6.2.2021. Jediná reálna alternatíva sú stále antigénové testy. Bližšie informácie k testovaniu Vám ešte poskytneme. Nemusíte sa zatiaľ nikde objednávať, testovacie kapacity budú dostatočné.

 

Ďalšie informácie

Zatiaľ nevieme bližšie podmienky k prezenčnému vyučovaniu. No aj tak neustále na tom pracujeme a zvažujeme všetky alternatívy. Preto Vám zatiaľ nevieme dať úplne presné informácie. Budeme robiť všetko pre to, aby sme chránili deti, Vaše rodiny a aj nás. V piatok Vás budeme informovať o rozmiestnení tried v budovách, o protiepidemických opatreniach, ktoré očakávame od Vás, vysvetlíme Vám, aká organizácia prevádzky bude v škole, aké opatrenia budeme robiť.

 

S pozdravom

Vedenie školy