Vyučovanie od 22.2.2021

Vážení rodiča, žiaci.

Na základe Usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine k aktuálnym opatreniam podľa COVID automatu od pondelka 22.2.2021 RUVZ Martin neodporúča plošné otváranie predškolských a školských zariadení v okrese Martin. Z toho dôvodu bude vyučovanie na našej škole od 22.2.2021 prebiehať nasledovne:

 

Materská škola bude od 22.2.2021 otvorená pre deti rodičov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre (zdravotníci, policajti, vojaci, hasiči,…). Deti je potrebné vopred prihlásiť do 19.2.2021 – 12:00 hod. (cez formulár, ktorý sme Vám poslali cez mail).

 

Žiaci 1. stupňa základnej školy sa budú vyučovať dištančne. ŠKD bude otvorený len pre deti, ktorých rodičia pracujú v kritickej infraštruktúre a to v čase od 7:00 – 16:00. Je potrebné deti vopred prihlásiť do 19.2.2021 – 12:00 hod. (cez formulár, ktorý sme Vám poslali cez e-mail), aby sme vedeli technicky zabezpečiť a pripraviť všetky potrebné veci.

 

Žiaci 2. stupňa ZŠ pokračujú dištančnou formou.

 

Žiaci gymnázia pokračujú od 22.2.2021 dištančnou formou (vrátane žiakov posledného ročníka).

 

Link na čestné vyhlásenie:

Príloha 11a:

https://www.minedu.sk/navrat-do-skol-2021-aktualizovany-k-8-2-2021/

 

Ďalej Vás chceme informovať

V rámci spolupráce s UVEA KLINIKA, s. r. o. máme rezervovaný termín na testovanie pre našu školu na sobotu. Objednať sa môžete do piatku do 16.00 hod. na: https://nestojvrade.sk/lekari/p_ob2.php?s=&c=35

 

Podľa uznesenia vlády a COVID AUTOMATU je pre zamestnancov škôl, pre zákonných zástupcov žiakov a detí, ktorí chodia do školy a pre plnoletých žiakov potrebný test nie starší ako 7 dní. Podľa pokynov z Ministerstva školstva môžeme my ako škola zabezpečovať testovanie len pre zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu. Tentokrát, keďže ide o malý počet oprávnených osôb, dohodli sme sa s UVEA KLINIKA, že sa môžu na testovanie prihlásiť aj starší žiaci, ďalší rodinní príslušníci, prípadne iné osoby.  Je to iba možnosť, oni majú pre našu školu rezervovaný čas.

 

S pozdravom,
Jozef Sopoliga
riaditeľ