Prípravný kurz na prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a matematiky

Základné údaje o kurze:
  • Prípravný kurz je organizovaný Evanjelickou spojenou školou v Martine.
  • Termín konania kurzu: 12.2.2022 do 23.4.2022 okrem prázdnin – 8 sobôt od 8:00 do 12:00 online.
  • Maximálny počet účastníkov: 60 (prijatí budú tí, ktorí sa prihlásia a zaplatia).
  • Prihlásiť sa treba do 21.1.2022.

Kurz bude prebiehať online a tak sme sa pre veľký záujem
rozhodli rozšíriť k
apacitu kurzu na 60 žiakov.

 

Prihlasovací FORMULÁR