Kým chcem byť

Príhovor na začiatku školského roka 2016/2017
Pred nedávnom som bol na jednom seminári, kde sme sa navzájom, v rámci zoznamovania, pýtali rôzne otázky, aby sme toho druhého lepšie spoznali. Jedna z otázok smerovala k tomu, čím som chcel byť, keď som bol malý. Tá otázka ma zaskočila, ale keďže sme mali iba málo času na rozmyslenie, povedal som prvú vec, ktorá mi napadla: chcel som byť kozmonautom. Keď som nad tým uvažoval, prišiel som na to, že keď som bol malý nemal som nejakú zvláštnu predstavu o tom, kým chcem byť. Možno je to u chlapcov oveľa viac bežná vec, ako u dievčat. Dievčatá vedia skôr, že chcú byť učiteľky, lekárky, kaderníčky alebo iné užitočné profesie, u nás chlapcov je to zložitejšie. Trvá nám niektorým, akosi dlhšie kým zistíme, čo vlastne chceme robiť, hoci nechcem zovšeobecňovať.

Čítať celý článok

Zmeny v školskej jedálni

Vážení rodičia,

Nová kuchyňa
Nová kuchyňa

Chceme Vás ubezpečiť, že je naším záujmom, aby naše deti dostávali v škole kvalitné a chutné jedlo, preto sme k začiatku školského roka pristúpili k zmenám v školskej jedálni. Mali sme k tomu niekoľko dôvodov: S nárastom žiakov jeden z dodávateľov stravy – pán Jedinák nebol schopný zabezpečiť dodávku takého množstva jedál, ktoré by pokryli potreby všetkých žiakov našej školy a zároveň z jeho strany nebolo možné ani zainvestovať do rozšírenia kapacít, či už vo svojej alebo v novej kuchyni. Keďže už minulý rok nám stravu na gymnáziu zabezpečovala pani Kucbelová, rozhodli sme sa pokračovať v ďalšej spolupráci s ňou aj preto, že spätná väzba na výber a kvalitu dodanej stravy bola pozitívna. Zároveň bola ochotná sa spolupodieľať na investovaní do novej kuchynskej technológie, ktorú sme chceli vybudovať v našich priestoroch v novej budove gymnázia. Týmto krokom sme chceli docieliť tiež to, aby sa strava nedovážala, ale varila v našej kuchyni.

Čítať celý článok

Chcem Vás pozvať k spoločnému vylepšeniu školy

Vážení rodičia,

spoločne sa snažíme, aby Vaše dieťa dostalo kvalitný základ do svojho života, a neprestalo veriť vo vlastné schopnosti. Ak chceme byť v tomto našom úsilí úspešní, potrebujeme spoločne komunikovať, vzájomne sa chápať a dobre spolupracovať.

Preto Vás v blízkej budúcnosti budeme kontaktovať, aby ste sa prostredníctvom dotazníka vyjadrili k otázkam, ktoré sú dôležité pre charakter a ďalšie smerovanie našej školy:  ktoré veci sú z Vášho pohľadu vo Vašom živote dôležité, ako vidíte cez svoje priority našu školu a aká by mala naša škola byť, aby naplnila potreby a očakávania Vašich detí, a teda aj Vás samotných.

Takúto možnosť vyjadriť sa dáme aj našim pedagógom a žiakom. Láskavo Vás preto prosíme, aby ste venovali 15 minút tomu, čo môže významne vplývať na celkový rozvoj Vášho dieťa. O získaných poznatkoch a konkrétnych návrhoch Vás budeme informovať po spracovaní výsledkov. Prieskum je anonymný a realizujeme ho s externou firmou,  prostredníctvom online aplikácie.  O detailoch Vás ešte budeme informovat.

Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ

Brigáda

Milí rodičia a priatelia školy,
Srdečne vás pozývam na jarnú brigádu, ktorú plánujeme túto sobotu 9.4. od 8:30 do 13:00.
Plánované sú búracie práce v novej budove školy. Prosíme, aby ste si podľa možností priniesli vlastné pracovné náradie a OPP.
Zároveň plánujeme čistiace záhradné práce v školskom areáli a v ostatných budovách školy

Čítať celý článok

Poďakovanie

Chcem sa srdečne poďakovať všetkým rodičom, ktorí prispeli k tomu, že 12.2. 2016 v piatok sme mohli spoločne stráviť pekný Valentínsky večer, pri dobrom jedle v dobrej spoločnosti a kvalitnej hudbe. Sme radi, že sa nám mohli predstaviť aj tanečné talenty z našej školy a že koncertom prispela aj školská kapela pod vedením kolegu Tomáša Gulana. Veľké ďakujem patrí nielen jemu, ale najmä pani Lenke Jirkovskej, predsedníčke ZRPŠ za pomoc a organizáciu celého večera. Ďakujeme. Jozef Sopoliga

Krátka správa z ďalekej cesty

V januári 2016 som mal možnosť spolu s kolegami Adriánom Kacianom a Bohdanom Hroboňom absolvovať služobnú cestu do USA, ktorej cieľom bolo povzbudiť partnerov na americkej strane k ďalšej spolupráci, urobiť odpočet toho, čo sa za posledný rok udialo v našej škole, a naplánovať aktivity na nasledujúce obdobie.

Čítať celý článok