Rada školy

Predseda:
Mgr. Milan Kubík, e-mail: kubikm3(at)gmail.com


Podpredseda:
MUDr. Janka Hošalová Matisová, e-mail: hosalovajanka(at)gmail.com


Zástupcovia zriaďovateľa:
Mgr. Marián Kaňuch, e-mail: ecavza(at)ecavza.sk
Mgr. Milan Kubík, e-mail: kubikm3(at)gmail.com
Mgr. Marián Krivuš, e-mail: czvrutky(at)gmail.com
Ing. Mgr. Bohdan Hroboň, PhD., e-mail: bhrobon(at)gmail.com


Zástupcovia pedagogických zamestnancov:
Mgr. Ľuboš Froľo, e-mail: lubos.frolo(at)essmt.sk
Mgr. Pavol Bartoš, e-mail: pavol.bartos(at)essmt.sk


Zástupcovia nepedagogických zamestnancov:
Ján Ševčovič, e-mail: jan.sevcovic(at)essmt.sk


Zástupcovia rodičov:
MUDr. Michaela Janovská, e-mail: mgavornikova(at)gmail.com
MUDr. Janka Hošalová Matisová, e-mail: hosalovajanka(at)gmail.com
Ing. Patrik Bálint, e-mail: patrik(at)predporodnapriprava.sk


Zástupca žiakov:
Matej Imriš, e-mail: mateji296(at)gmail.com

ADRESA

Evanjelická spojená škola

M. R. Štefánika 19

036 01 Martin
E-MAIL

essmt(at)essmt.sk
TELEFÓN

+421 43 324 19 71