Škôlka – rozvh krúžkovej činnosti

Deň Názov krúžku Trieda Čas Týždeň Vyučujúci Začína
PONDELOK Náboženstvo žabky

včielky

8:00–8:30 každý Mgr. Kacianová N. 09.2019
sovičky

žirafky

9:00-9:30 každý
Futbal sovičky

žirafky

14:15-15:00 každý Turčina M. (Fomat) 09.2019
UTOROK Tanečný žirafky 14:00-14:45 každý Ďuríková S. 09.2019
sovičky 14:45-15:30 každý
STREDA Angličtina žabky 14:30-15:00 každý Bc. Záborská H.

Petrovič P., MA, Bed (Hons)

09.2019
včielky 14:30-15:00 každý Rakúsová J.

Šelmeková K.

ŠTVRTOK Tanečný včielky 14:30-15:15 každý Ďuríková S. 09.2019
Petang žirafky 14:30-15:15 každý Ritomský M. 09.2019
PIATOK Angličtina sovičky 14:30-15:00 každý Bc. Baľová Ľ.

Mgr. Romanová L.

09.2019
žirafky 14:30-15:00 každý Remeňová L.

Bc.Grigliaková A.