Maturita

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR ruší externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020, a to riadny i náhradný termín.

 

Interná časť maturitnej skúšky sa koná v pondelok, 25. 5. 2020

 

MATURITA 2020 – Základné informácie

Skupiny príbuzných predmetov k administratívnej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020

Rozhodnutie o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v čase mimoriadnej situácie v školskom roku 2019/2020