Maturita

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2022/2023 uskutoční v dňoch

  • 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
  • 15. marec 2023 (streda) – anglický jazyk
  • 16. marec 2023 (štvrtok) – matematika

Náhradný termín EČ a PFIČ MS je v dňoch 3. – 5. apríla 2023.

Predpokladaný termín ústnej maturitnej skúšky pre žiakov 5. ročníka je od 22. mája 2023.

Predpokladaný termín ústnej maturitnej skúšky zo slovenského jazyka pre žiakov 4. ročníka je 22. – 27. jún 2023.

 

 

 


MATURITA 2023
Základné informácie

Usmernenie k zverejňovaniu
maturitných zadaní