Maturita

Riadny termín externej časti a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky (EČ a PFIČ MS) v školskom roku 2021/2022 uskutoční v dňoch

  • 15. marec 2022 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
  • 16. marec 2022 (streda) – anglický jazyk
  • 17. marec 2022 (štvrtok) – matematika

Predpokladaný termín ústnej maturitnej skúšky pre žiakov 5. ročníka je od 30. mája 2022.

Predpokladaný termín ústnej maturitnej skúšky zo slovenského jazyka pre žiakov 4. ročníka je 21. – 23. jún 2022.

 

MATURITA 2022 – pokyny a informácie pre žiakov

 

Vzory odpoveďových hárkov

 


MATURITA 2022 – Informácie o maturite pre bilingválne gymnáziá