Obstarávanie – stavebnice na automatizáciu – UKONČENÉ

Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov organizácie : Evanjelická spojená škola
Sídlo organizácie: M. R. Štefánika 19,  036 01 Martin
IČO: 42224055
DIČ: 2023664170
Štatutárny zástupca: Mgr. Jozef Sopoliga, riaditeľ školy
Telefón: +421 43 324 19 71
Elektronická pošta: office@essmt.sk


Stavebnice na automatizáciu


Výzva na predkladanie ponúk – stavebnice na automatizáciu

Príloha č.1 – Návrh uchádzača na plnenie kritérií – stavebnice na automatizáciu

Príloha č.2 – Návrh kúpnej zmluvy – stavebnice na automatizáciu