ISIC karta

Život žiaka sa stáva každým rokom nákladnejším. Na škole si to veľmi dobre uvedomujeme. Pre našich žiakov preto vydávame medzinárodný preukaz ISIC/EURO<26, ktorý je identifikačným preukazom žiaka našej školy. Preukaz Vám zároveň môže ušetriť desiatky až stovky eur.

Čítať celý článokISIC karta

Žiadosti na dopravné

Škola poskytuje príspevok na dopravu žiaka z miesta bydliska v prípade, ak sa v mieste bydliska nenachádza spádová škola pre príslušný ročník školskej dochádzky žiaka.

Príspevok na dopravu sa poskytuje na celý školský rok, na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu škole. Žiadosť je potrebné odovzdať v kancelárii administratívy školy najneskôr do 18. septembra príslušného školského roku. Nie je možné priznať príspevok na dopravné po tomto termíne na kratšie obdobie ako je školský rok. K žiadosti je potrebné dokladovať platný septembrový cestovný lístok na oboch trasách (miesto bydliska – Martin a späť) alebo potvrdenie zo SAD Žilina o výške cestovného na trase (miesto bydliska – Martin).

Na základe Smernice č. 7/2015, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 9/2009-R, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov je potrebné, aby žiaci, ktorí dochádzajú z obce, kde je možnosť dochádzať do školy aj vlakom (napr. Šútovo, Rakovo…), zbierali cestovné lístky použité na dopravu do školy a späť za každý mesiac. Lístky potom odovzdajú v obálke s označením mena a triedy študijnej referentke v kancelárii administratívy školy vždy prvý deň nasledujúceho mesiaca. Cestovné sa im bude preplácať len vo výške odovzdaných cestovných lístkov.

 Žiadosť o priznanie príspevku na dopravné do EZŠ

ZŠ – Informácie k otvoreniu školského roka 2020/2021

Vážení rodičia, milí žiaci.

Veľmi sa tešíme, že aj napriek mimoriadnej situácii sa môžeme opäť stretnúť v škole a zasadnúť do školských lavíc, aj keď za prísnejších opatrení ako obvykle. Aby sme sa mohli stretávať v škole aj naďalej, je dôležité, aby každý z nás bol zodpovedný a ohľaduplný voči ostatným.

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu v dôsledku predchádzania šírenia respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 sme stanovili základné prevádzkové podmienky a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní po dobu od 2.9. do 14.9.2020.

Pri organizácii sme vychádzali z pokynov a usmernení vydaných ministerstvom školstva, regionálnym úradom verejného zdravotníctva a zriaďovateľom našej školy.

Čítať celý článokZŠ – Informácie k otvoreniu školského roka 2020/2021

Letná škola

Milí rodičia,
ako sme už avizovali Letná škola, na ktorú ste prihlásili svoje dieťa sa bude konať v termíne od 17. – 21. augusta 2020. Škola bude otvorená každý deň od 7.00 hod. Vyučovanie bude prebiehať v novej budove gymnázia v čase od 8.00 – do 16.00.

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte nás mailom na adrese gabriela.dobrovolna@essmt.sk, poprípade na t.č.: 0910 144 750.

 

Prajeme Vám krásne leto a dovidenia v auguste!
S pozdravom,
za organizačný tím Mgr. Gabriela Dobrovolná