Vyhlásenie k aktuálnej situácii „lock-downu“ školstva a otvorený list

Prosíme o podporu vyhlásenia na:  http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1177874

 

V Martine, 22.1.2021

My, vedenie Evanjelickej spojenej školy v Martine a jej poradné orgány: Rada školy a Rodičovské združenie, si uvedomuje vážnosť aktuálnej epidemiologickej situácie vsúvislosti so šírením COVID-19 na Slovensku. Vyjadrujeme veľkú vďaku zdravotníkom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom nasadzujú vlastné zdravie, zdroje a čas v zápase proti šíreniu nákazy. Vyjadrujeme spoluúčasť so všetkými, ktorí akokoľvek trpia nákazou a jej neblahými dôsledkami.

 

Čítať celý článok

Dištančné vzdelávanie – POKRAČUJE

Vážení rodičia.

Na základe vyjadrenia Ministra školstva, pokračuje dištančné vzdelávanie aj budúci týždeň od pondelka 25.1.2021 na základnej škole a aj na gymnáziu presne tak, ako tento týždeň.

 

Prevádzka materských škôl a školských klubov detí bude umožnená len deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou home office. Rozhodnutie ministra:  https://www.minedu.sk/data/att/18419.pdf

 

Prevádzka materských škôl a školských klubov detí bude umožnená len deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou home office. V prípade, že spĺňate tieto kritéria a plánujete svoje dieťa dať od 25.1.2021 do ŠKD, oznámte to mailom na: zuzana.racekova@essmt.sk. Ak sa to týka materskej školy, oznámte to mailom na: helena.zaborska@essmt.sk.

 

Materská škola bude prebiehať v obvyklých časoch (6:30-16:30).

 

ŠKD prebieha v hlavnej budove školy.
Ranná ŠKD od 7:00 do 8:00 hod
8:00 do 12:00 dištančné vyučovanie s kmeňovou triedou podľa rozvrhu
12:00 do 16:00 obed a ŠKD.

 

S pozdravom,
Jozef Sopoliga
riaditeľ

ZMENA – predĺžený termín na prihlasovanie na prípravný kurz na Evanjelické gymnázium

Na základe rozhodnutia MŠVVS sa prijímacie konanie na stredné školy, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo nadania uskutoční najskôr 5. mája 2021.

Z uvedeného dôvodu sme predĺžili termín na prihlasovanie na prípravný kurz na Evanjelické gymnázium, na ktorý vás týmto srdečne pozývame.

Vyplňte túto ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU a uhraďte poplatok na:

IBAN: SK63 1100 0000 0029 2688 1250

NAJNESKÔR do 10. februára 2021.


Miesto konania:
ONLINE, odkaz Vám bude zaslaný na Vami zadanú mailovú adresu po vyplnení a zaplatení prihlášky.

 

Termíny vyučovania:
8 sobôt od 13. februára 2021 do 17. apríla 2021.

 

Čas:
8.00 – 12.00 (t. j. 4 vyučovacie hodiny, každá v trvaní 45 minút a následne 15 minút prestávka.
Hodiny budú rozdelené na 2 hodiny SJL a 2 hodiny MAT)

 

Cena:
60 EUR / za 32 hodín

Kurz sa ponúka iba ako celok.

Otvorenie školy od 11. januára 2021

Vážení rodičia, milí žiaci.

V novom roku Vám chcem zaželať všetko dobré, aby ste si zachovali nádej napriek všetkým obmedzeniam, prekážkam a problémom, ktoré sú spojené s pandemickou situáciu na Slovensku. Prajem Vám, aby ste mali pevné zdravie a aby tento rok bol pre Vás dobrým rokom.

Dovoľte mi, aby som Vás informoval o podmienkach otvorenia školy podľa informácií, ktoré sme dostali z ministerstva školstva. Informácie máme zatiaľ iba z tlačového vyhlásenia ministra.

Čítať celý článok

Vianočné prázdniny

Na základe rozhodnutia ministra školstva vianočné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých základných školách a stredných školách v termíne

od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

Vyučovanie začne 11.1.2021.

Prečo sme sa rozhodli pokračovať v dištančnom vzdelávaní

V Martine, 8.12.2020

 

Vážení rodičia, milí žiaci.

Chceme sa Vám poďakovať za vyplnenie dotazníka týkajúceho sa potencionálneho testovania, ako podmienky vstupu žiakov do školy a spustenia prezenčnej výučby. V tom čase sme sami nevedeli, aké budú podmienky možného návratu k prezenčnej výučbe. Zo strany vlády to bolo šité horúcou ihlou, informácie neboli dostupné alebo boli uverejňované na poslednú chvíľu.

Čítať celý článok

Pomoc pre seniorov žijúcich v domove dôchodcov Dom Dobrého Pastiera v Sučanoch

Vážení rodičia,
dovoľte nám oboznámiť Vás s naším zámerom pomôcť seniorom žijúcim v domove dôchodcov Dom Dobrého Pastiera v Sučanoch, osamelým seniorom z Evanjelického cirkevného zboru v Martine a seniorom navštevujúcim Katolícku charitu v Martine. Radi by sme ich potešili tým, že im doručíme škatuľu vecí bežnej spotreby. Budeme veľmi radi, ak by ste aj vy mohli pomôcť naplniť tento náš zámer.

Čítať celý článok