Zápis do Evanjelickej materskej školy v Martine

 

Vážení rodičia!

Ďakujeme za prejavený záujem o zápis Vášho dieťaťa do našej školy.

Forma zápisu do Evanjelickej materskej školy bude upresnená na základe budúcich usmernení MŠVVaŠ SR.

 

Zápis do EMŠ sa uskutoční od 3. do 7. mája 2021 v čase od 11:30 do 14:30 hod. v súlade s usmernením MŠVVaŠ SR, ktoré momentálne ešte nemáme.

 

Teraz Vás prosíme o vyplnenie osobného dotazníka dieťaťa, ktorý potom priložíte v online prihláške.

ONLINE PRIHLÁŠKA.

 

Prípadné otázky adresujte mailom na zapis-ms@essmt.sk,
alebo telefonicky: 0948 036 126 (p. Záborská)