Jedáleň – materská škola

 • v školskom roku 2020/2021 sa budú žiaci Evanjelickej materskej škôlky v Martine stravovať v priestoroch šk. jedálne na ulici Divadelná 19 (Pavilón A)
 • cena stravnej jednotky:
  • 0,90 € / desiata – obed – olovrant – predškoláci (3.29€ bez dotácie)
  • 2,10 € / desiata – obed – olovrant – bežní škôlkari (3.29€ bez dotácie)
  • 1,21 € / desiata – obed – olovrant – predškoláci – diétne stravovanie (3.60€ bez dotácie)
  • 2,41 € / desiata – obed – olovrant – bežní škôlkari – diétne stravovanie (3.60€ bez dotácie)
 • Dotácia stravy pre predškolákov materskej školy.
  Dieťa materskej školy v hmotnej núdzi, dieťa „predškolák“ má nárok na dotáciu k stravovacím návykom iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole.V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase. Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný za neodhlásenú stravu uhradiť príspevok za stravné v plnej výške.
 • Nárok na špeciálnu diétu
  Ak žiak zo zdravotných dôvodov vyžaduje špeciálnu diétu (bezlaktózová, bezlepková strava), musí KAŽDÝ ROK v prvé dni školy priniesť prehlásenie od doktora špecialistu potvrdenie o zdravotnom stave, ktorý túto stravu vyžaduje.
 • vyúčtovanie za odobraté obedy bude školská jedáleň realizovať prostredníctvom jedálenského systému Edupage
 • suma za obedy sa bude uhrádzať do 15. dňa v kalendárnom mesiaci spätne za prihlásenú stravu v predchádzajúcom mesiaci, tz. do 15. októbra bude potrebné uhradiť poplatok za prihlásenú stravu v mesiaci september
 • žiadame rodičov, aby neplatili školskej jedálni preddavky, ale počkali na vyúčtovanie za ukončený mesiac.
 • číslo účtu školskej jedálne, variabilný symbol a suma budú zverejnené v e-maile, ktorý Vám príde začiatkom mesiaca.
 • kontaktné údaje Školskej jedálne ESŠ Martin
  • technické zabezpečenie jedálenského systému: 0949 459 923 (Mgr. Matej Borcovan)