Pokyny pre žiakov 5. – 7. ročníka ZŠ a rodičov k 10. 05. 2021

V Martine, 6. 5. 2021

Vážení rodičia, milí žiaci.
Toto rozhodnutie a usmernenie vydávame na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 12.4.2021 č. 2021/12811:1-A1810.

 

Obsah dokumentu:

Čítať celý článok

Natáčanie videa za účelom propagácie školy

Dňa 5.5.2021 sa uskutoční natáčanie videa školy za účelom propagácie školy. Priebeh akcie bude dokumentovaný a foto a video dokumentácia bude použitá na webe školy, na Facebook stránkach školy, v školskom newsletteri a pri prezentácii školy sponzorom.

Chcem študovať na Evanjelickom gymnáziu


Podmienky vstupu uchádzačov do školy na prijímaciu skúšku:

Čítať celý článok

Zápis do EMŠ

Vážení rodičia!

Ďakujeme za prejavený záujem o zápis Vášho dieťaťa do našej školy.

Zápis do EMŠ sa uskutoční od 3.5. do 7.5. 2021. Vzhľadom na súčasnú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 prebehne zápis bez osobnej účasti rodičov a dieťaťa.

Čítať celý článok

Riaditeľské voľno pre žiakov 9. ročníka

03. mája 2021

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o ztesmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje pre žiakov 9. ročníka Evanjelickej základnej školy riaditeľské voľno v dňoch od 10.05.2021 do 12.05.2021, z dôvodu konania prijímacích skúšok na stredných školách.

 

S pozdravom
Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ školy

Riaditeľské voľno pre žiakov gymnázia – 05. 05. 2021 a 12.05.2021

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a § 3 ods. 10 vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z. z. o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v znení vyhlášky č. 518/2010 Z. z. poskytuje pre žiakov Evanjelického gymnázia riaditeľské voľno dňa 05.05.202112.05.2021, z dôvodu konania prijímacích skúšok na Evanjelické gymnázium, M. R. Štefánika 19, Martin.

 

S pozdravom
Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ školy

Sociálny projekt – Srdcom vidíš ďalej


Prispieť môžete už len DO PIATKU 30. apríla 2021 


V školskom roku 2020/2021 pokračujeme aj napriek pandemickým opatreniami v realizácii školského sociálneho projektu Srdcom vidíš ďalej, ktorého zámerom je podpora evanjelického zboru na Ukrajine v Novogradovke, ktorého cieľom je podpora detí marginalizovaných skupín v ich oblasti.

 

Webinár na túto tému si môžete pozrieť zo záznamu na našom školskom YouTube

 

 

Súčasťou nášho projektu je aj finančná zbierka na ich podporu. Prispieť môžete cez bankový prevod.

 

Príjemca: ECAV a.v. na Slovensku   |   Číslo účtu: SK 55 0200 0000 0013 6875 6257   |   Variabilný symbol: 663 300   |   Názov: Srdcom vidis dalej.

 

Alebo cez Pay by Square

Projekt Učitelia pre 21. storočie hľadá mentorov! Ideš do toho?

Dlhé roky diskutuje o tom, že školstvo a vzdelávanie na Slovensku stagnuje a žiada si zásadne reformy. Zlepšenie vzdelávania môže priniesť aj nový projekt s názvom „Učitelia pre 21. storočie„. Projekt predstavil Jozef Sopoliga, riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Martine, ktorá ho zastrešuje.

 

Rozhovor s p. riaditeľom v Rádiu Rebeca o projekte Učitelia pre 21. storočie nájdete tu: