Deň rodiny

Počas Dňa rodiny čakajú na deti aj rodičov rôzne atrakcie ako zorbing, vodný futbal, nafukovací hrad, stolný tenis, kreatívne ručné práce, bude divadlo, zahrá kapela a prídu aj sokoliari. Občerstvenie pre všetkých bude zabezpečené. Tešíme sa na spoločne strávený čas!

Riaditeľské voľno

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin na základe §
150 ods. 5) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so súhlasom zriaďovateľa

 

poskytuje žiakom

5., 6., 7. a 8. ročníka Evanjelickej základnej školy

riaditeľské voľno dňa 20. 3. 2024 (1 deň).

 

Odôvodnenie
Školské vyučovanie v Evanjelickej základnej škole, M. R. Štefánika 19, Martin
je prerušené z organizačných dôvodov – monitor 9 (celoplošné testovanie žiakov 9. ročníka).

 

S pozdravom

Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ školy

Prípravný kurz na prijímacie skúšky na gymnázium

Miesto konania:
Hlavná budova ESŠ MT
M. R. Štefánika 19
Martin
036 01
Termíny vyučovania:
2.3.2024 – sobota
9.3.2024 – sobota
16.3.2024 – sobota
23.3.2024 – sobota
6.4.2024 – sobota
13.4.2024 – sobota
20.4.2024 – sobota
27.4.2024 – sobota
Čas:
8.00 – 12.00
(t. j. 4 vyučovacie hodiny, každá v trvaní 45 minút a následne 15 minút prestávka.Hodiny budú rozdelené na 2 hodiny SJL a 2 hodiny MAT)
Ďalšie informácie:
Žiak si musí prinesť prezúvky, písacie potreby, zošity, občerstvenie a pitie.

Cena kurzu:
100 EUR / za 32 hodín (kurz sa ponúka iba ako celok)

 

PRIHLÁŠKA NA KURZ

Po vyplnení a odoslaní prihlášky vám príde potvrdzujúci email na vami uvedenú e-mailovú adresu rodiča.

 

Po prihlásení cez online prihlášku uhraďte poplatok
NAJNESKÔR do 31. januára 2024 na:
IBAN: SK63 1100 0000 0029 2688 1250

 

Z dôvodu identifikácie platby uveďte do poznámky pri platbe meno a priezvisko žiaka.

 

 

 

Prihlasovací formulár na Dni otvorených dverí

Vážení rodičia a žiaci, aj v tomto školskom roku otvoríme brány našej školy ôsmakom a deviatakom a ich rodičom a to v rámci Dní otvorených dverí, ktoré pre vás pripravujeme v týždni od 12.2.2024 do 16.2.2024. Účastníkov čaká bohatý program, počas ktorého zažijete aktivity a činnosti bežného dňa žiaka tejto školy.

Čítať celý článok