Prerušenie prevádzky EMŠ počas letných prázdnin

Vážení rodičia,
oznamujeme Vám, že počas letných prázdnin

 

bude prevádzka Evanjelickej materskej školy,
Divadelná 19, Martin, org. zložka Evanjelickej spojenej školy,
PRERUŠENÁ
od 15.7.2024 do 18.8.2024.

 

Nástup po prázdninách bude 19.8.2024 (pondelok).

 

Svoj záujem o umiestnenie dieťaťa v EMŠ počas prvých dvoch júlových a posledných dvoch augustových týždňov môžete hlásiť učiteľom v triedach.

 

S pozdravom
Peter Petrovič a kolektív EMŠ.

Poďakovanie – Deň rodiny sa vydaril

Odhadovaných viac ako 700 členov jednej veľkej školskej rodiny sa v sobotu 25.5.2024 stretlo v školskom areáli, aby spolu strávili pekný deň pri dobrom občerstvení. Dobrovoľníci z radov rodičov, učiteľov a zamestnancov školy, ale aj žiakov z vyšších ročníkov základnej školy a gymnázia pripravili skvelý program pre celé rodiny, deti a priateľov našej školy.

Čítať celý článok

Riaditeľské voľno

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin na základe
§150 ods. 5) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov

poskytuje žiakom
I., II., III. a IV. ročníka Evanjelického gymnázia
riaditeľské voľno dňa 27. 05. 2024 (1 deň).

Odôvodnenie
Školské vyučovanie v Evanjelickom gymnáziu, M. R. Štefánika 19, Martin
je prerušené z organizačných dôvodov – maturitné skúšky.

 

S pozdravom

Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ školy

Výsledky prijímacieho konania na Evanjelickú spojenú školu – org. zložka Evanjelické gymnázium, školský rok 2024/2025


Výsledky prijímacieho konania na Evanjelickú spojenú školu,
M. R. Štefánika 19, Martin – org. zložka Evanjelické gymnázium, školský rok 2024/2025

 


Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní, t.j. do 22.5.2024.


Poďakovanie – dobré veci sa udiali.

Milí rodičia, žiaci, deti, kolegovia a kolegyne,
vďaka všetkým vám sa podarila dobrá vec a náš spoločný školský priestor je teraz omnoho krajší. Brigáda v stredu 8.5. 2024 nám pripomenula, aké dobré je, keď ľudia spolupracujú. Bola to vydarená akcia, lebo prišlo veľa ochotných ľudí.

Čítať celý článok