Dočasné prerušenie prevádzky EMŠ

Vážení rodičia,

zriaďovateľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin, Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, Hlavná 137, Prešov vydáva rozhodnutie v súlade s §150a, odsek 2) písmeno a) zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

 

dočasne prerušuje prevádzku
Evanjelickej materskej školy, Divadelná 19, Martin org. Zložka Evanjelickej spojenej
školy dňa 15. mája 2023 (pondelok)

 

zo závažných organizačných dôvodov – aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

Výchovno-vzdelávací proces bude obnovený 16. mája 2023 (utorok).

Ďakujem za porozumenie.

S pozdravom,

Peter Petrovič MA, BEd (Hons)
zástupca riaditeľa školy pre MŠ

Riaditeľské voľno dňa 11. 5. 2023

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin na základe § 150 ods. 5) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so súhlasom zriaďovateľa

poskytuje
žiakom VI. ročníka a VII. ročníka Evanjelickej základnej školy
riaditeľské voľno dňa 11. 05. 2023 (1 deň).

Odôvodnenie
Školské vyučovanie v Evanjelickej základnej škole, M. R. Štefánika 19, Martin je prerušené z organizačných dôvodov – prijímacie konanie na štúdium do Evanjelického gymnázia, M. R. Štefánika 19, Martin.

Riaditeľské voľno dňa 2.5.2023

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin na základe § 150 ods. 5) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so súhlasom zriaďovateľa

poskytuje
žiakom Evanjelického gymnázia
riaditeľské voľno dňa 02. 05. 2023 (1 deň).

Odôvodnenie
Školské vyučovanie v Evanjelickom gymnáziu, M. R. Štefánika 19, Martin je prerušené z organizačných dôvodov – prijímacie konanie na štúdium do Evanjelického gymnázia, M. R. Štefánika 19, Martin.

Riaditeľské voľno dňa 28. 4. 2023

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin na základe § 150 ods. 5) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so súhlasom zriaďovateľa

 

poskytuje
žiakom Evanjelickej základnej školy a Evanjelického gymnázia
riaditeľské voľno dňa 28. 04. 2023 (1 deň).

 

Odôvodnenie
Školské vyučovanie v Evanjelickej základnej škole, M. R. Štefánika 19, Martin a v Evanjelickom gymnáziu, M. R. Štefánika 19, Martin je prerušené z organizačných dôvodov – konanie aktualizačného vzdelávania.

 

S pozdravom

Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ školy