Riaditeľské voľno

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin na základe § 150 ods. 5) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje

 

žiakom Evanjelickej základnej školy a
žiakom Evanjelického gymnázia v Martine
riaditeľské voľno dňa 18. 11. 2022.

 

Odôvodnenie:
Toto voľno sa poskytuje z organizačných dôvodov.

Medzinárodný deň duševného zdravia

V utorok, 11.10.2022, sme na našej škole organizovali akciu ku príležitosti medzinárodného dňa duševného zdravia. Naši gymnazisti sa zúčastnili prednášky na tému Alkohol a mladiství, dozvedeli sa niečo nové o správnej životospráve, relaxácii, spánku,

Čítať celý článok

Krúžková činnosť v šk. roku 2022/23

Krúžková činnosť začína od 3.10.2022.

Prihlášky je potrebné vyplniť do pondelka 19.9.2022


Pre zväčšenie kliknite na ponuku krúžkovej činnosti pre daný stupeň

 

Prihlasovanie na krúžky bolo UKONĆENÉ.

 

Prihlasovanie na krúžky bolo UKONĆENÉ.

 

Prihlasovanie na krúžky bolo UKONĆENÉ.

 

Dopravné

Škola poskytuje príspevok na dopravu žiaka základnej školy a dieťa materskej školy, ktoré plní povinné predprimárne vzdelávanie, z miesta bydliska v prípade, ak sa v mieste bydliska nenachádza spádová základná/materská škola pre príslušný ročník školskej dochádzky žiaka.

Čítať celý článok