Hales Corners Lutheran – aktivity pre našich žiakov

Počas tohto týždňa absolvujú naši siedmaci a ôsmaci program zážitkovej výučby pozostávajúci z rôznorodých aktivít zameraných na rozvoj ich konverzačných schopností v anglickom jazyku. Program prebieha pod vedením amerických lektorov z partnerského cirkevného zboru @HalesCornersLutheran ktorým chceme aj touto cestou poďakovať za ich čas, ochotu a láskavosť s ktorou sa venujú našim žiakom.

 

Riaditeľské voľno – Evanjelické gymnázium

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin na základe § 150 ods. 5) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

poskytuje žiakom organizačnej zložky Evanjelického gymnázia,
riaditeľské voľno
dňa 30.05.2022 a dňa 31.05.2022.

Odôvodnenie
Toto voľno sa poskytuje z organizačných dôvodov – konanie maturitných skúšok.