Letná škola

Milí rodičia,
ako sme už avizovali Letná škola, na ktorú ste prihlásili svoje dieťa sa bude konať v termíne od 17. – 21. augusta 2020. Škola bude otvorená každý deň od 7.00 hod. Vyučovanie bude prebiehať v novej budove gymnázia v čase od 8.00 – do 16.00.

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte nás mailom na adrese gabriela.dobrovolna@essmt.sk, poprípade na t.č.: 0910 144 750.

 

Prajeme Vám krásne leto a dovidenia v auguste!
S pozdravom,
za organizačný tím Mgr. Gabriela Dobrovolná

Výzva na predloženie cenovej ponuky – stavebnice na automatizáciu

Evanjelická spojená škola, ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZVO“), Vás žiadame o predloženie cenovej ponuky na zákazku podľa § 117 ZVO (zákazka s nízkou hodnotou) pre projekt s názvom “Zvýšenie kvality vzdelávania viditeľným myslením”, kód výzvy: OPLZ-PO1/2018/DOP/1.1.1-03, kód projektu v ITMS2014+: 312011V640, na nižšie špecifikovaný predmet zákazky:

„Stavebnice na automatizáciu“

Čítať celý článokVýzva na predloženie cenovej ponuky – stavebnice na automatizáciu

Create & Control ako prevencia extrémizmu a politickej negramotnosti

Create & Control je celoročná národná súťaž, ktorá sa zameriava na boj proti pravicovému extrémizmu politickej negramotnosti mladých ľudí. Celý princíp spočíva v tom, že sa počas letných prázdnin spustí prihlasovanie súťažiacich, a následne sa z nich vyberie 20 študentov zo škôl po celom Slovensku, ktorí sa stanú koordinátormi a dostanú za úlohu zostaviť tím 5 až 11 ľudí na svojej škole.

Čítať celý článokCreate & Control ako prevencia extrémizmu a politickej negramotnosti

Prehľad zmien výšky a podmienok príspevkov

Dňom 1.9.2020 vstupuje do platnosti Rozhodnutie riaditeľa č. 1/2020 – Stanovenie výšky a podmienok príspevkov zákonných zástupcov žiakov a detí Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin, ktorým sa zároveň rušia predchádzajúce predpisy súvisiace so stanovením výšky a podmienok príspevkov.

V minulom školskom roku došlo k viacerým zmenám uvedeného predpisu, rozhodli sme sa vydať nové rozhodnutie so zapracovanými zmenami.

Čítať celý článokPrehľad zmien výšky a podmienok príspevkov

Inštrukcie k poslednému dňu školy

Slávnostné služby Božie

  • Gymnázium8:00 – po skončení, odovzdanie vysvedčení v triedach.
  • II. stupeň – žiaci prídu priamo na Bohoslužby o 9:15  do kostola a po skončení, odovzdanie vysvedčení v triedach.
  • I. stupeň – odovzdávanie vysvedčení v triedach o 8:00 a nasledovne Bohoslužby v kostole o 10:30.

 

OBED

  • 11:00 – 2. stupeň ZŠ a gymnázium
  • 11:30 – 1. stupeň ZŠ, hneď po službách Božích

 

ŠKD

Ranný ŠKD bude v nezmenom čase od 6:45.
ŠKD bude skrátený, do 15:30.

Informácia pre rodičov a žiakov EZŠ a žiakov gymnázia k vyučovaniu od 22. 06. 2020

Vážení rodičia, milí žiaci,

posielame Vám informácie k organizácii  a platným podmienkam vyučovania od 22. 06. 2020.

Doba prevádzky školy:

Prevádzka I. stupňa od 6:45 do 16:30 vrátane ŠKD.

Vstup do budovy gymnázia pre  žiakov 5. až 9. ročníka a gymnázium je od 7:30.

Vyučovanie trvá od 8:00 do 12:30. Žiakom II. stupňa ZŠ ponúkame možnosť ostať v priestoroch školy do 15:30.

Obedy sú k dispozícií po prihlásení prostredníctvom edupage v jedálni. Prosíme prihlásiť obedy najneskôr zajtra, piatok 19.6.2020 na celý týždeň od 22.6.2020.

Čítať celý článokInformácia pre rodičov a žiakov EZŠ a žiakov gymnázia k vyučovaniu od 22. 06. 2020

Letná biblická škola

Milí rodičia,

aj tento rok ponúkame denný tábor

Letná biblická škola.

Napriek obmedzeniam a bez účasti našich amerických hostí veríme, že ponúkame deťom zmysluplné využitie prvého prázdninového týždňa od

6. – 10. júla 2020

s pestrým programom, aktivitami, hrami, tvorením…

Vyplnenú prihlášku a poplatok si uhradíte v kancelárii Biblickej školy.

>  PRIHLÁŠKA  <

Ponuka prímestských environmentálnych táborov

Občianske združenie Centrum environmentálnej výchovy Turiec Vám ponúka prímestské environmentálne tábory pre žiakov základných škôl na pracoviskách v Turčianskej Štiavničke a Blatnici. Environmentálne zamerané vychádzky strednej náročnosti budú prebiehať v okolí Turčianskej Štiavničky (4. ročník) a v okolí Blatnice (5. ročník).

Čítať celý článokPonuka prímestských environmentálnych táborov