Kontakty – kariérový poradca

Základná škola

PaedDr. Ivana Čermáková
e-mail: ivana.cermakova(at)essmt.sk

Konzultácie:
PO: 11:00 – 12:30
Po dohode mailom.


Gymnázium

PhDr. Janka Šuchová, PhD.
e-mail: janka.suchova(at)essmt.sk

Konzultácie:
Po dohode mailom.