Predĺženie prerušenia prevádzky 2. triedy MŠ o ďalší deň

Vážení rodičia.

Riaditeľ Evanjelickej materskej školy, Divadelná 19, Martin, ktorá je organizačnou zložkou Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin, podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

 

predlžuje prerušenie prevádzky materskej školy 
v 2. triede (včielky) 
aj na PONDELOK 9.11. 2020. 

 

Odôvodnenie:
Prevádzka 2. triedy (včielky) sa prerušuje na dané obdobie z dôvodu pozitívneho výskytu ochorenia COVID-19 u zamestnankyne školy. Zároveň sa toto prerušenie považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. augusta 2020.

S pozdravom
Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ školy

Prerušenie prevádzky materskej školy v 2. triede

Riaditeľ Evanjelickej materskej školy, Divadelná 19, Martin, ktorá je organizačnou zložkou Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 17, Martin, podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

 

prerušuje prevádzku materskej školy v 2. triede (včielky) 
od 5.11. 2020 do 6.11. 2020 (2 dni).

 

Odôvodnenie:
Prevádzka 2. triedy (včielky) sa prerušuje na dané obdobie z dôvodu podozrenia na výskyt ochorenia COVID-19 u zamestnankyne školy. Zároveň sa toto prerušenie považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. augusta 2020.

S pozdravom
Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ školy

Prehľad zmien výšky a podmienok príspevkov

Dňom 1.9.2020 vstupuje do platnosti Rozhodnutie riaditeľa č. 1/2020 – Stanovenie výšky a podmienok príspevkov zákonných zástupcov žiakov a detí Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin, ktorým sa zároveň rušia predchádzajúce predpisy súvisiace so stanovením výšky a podmienok príspevkov.

V minulom školskom roku došlo k viacerým zmenám uvedeného predpisu, rozhodli sme sa vydať nové rozhodnutie so zapracovanými zmenami.

Čítať celý článok

Ako vybaviť veci v škole, vyzdvihnutie osobných vecí

Vážení rodičia a žiaci,

Škola je v týchto dňoch zatvorená a je pristupná iba v obmedzenom režime. Ak potrebujete vybaviť administratívne veci, dohodnite si prosím termín stretnutia telefonicky alebo mailom s príslušným učiteľom, triednym učiteľom alebo administratívnym pracovníkom.

Čítať celý článok