Vyhlásenie k aktuálnej situácii „lock-downu“ školstva a otvorený list

Prosíme o podporu vyhlásenia na:  http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1177874

 

V Martine, 22.1.2021

My, vedenie Evanjelickej spojenej školy v Martine a jej poradné orgány: Rada školy a Rodičovské združenie, si uvedomuje vážnosť aktuálnej epidemiologickej situácie vsúvislosti so šírením COVID-19 na Slovensku. Vyjadrujeme veľkú vďaku zdravotníkom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom nasadzujú vlastné zdravie, zdroje a čas v zápase proti šíreniu nákazy. Vyjadrujeme spoluúčasť so všetkými, ktorí akokoľvek trpia nákazou a jej neblahými dôsledkami.

 

Čítať celý článok

Dištančné vzdelávanie – POKRAČUJE

Vážení rodičia.

Na základe vyjadrenia Ministra školstva, pokračuje dištančné vzdelávanie aj budúci týždeň od pondelka 25.1.2021 na základnej škole a aj na gymnáziu presne tak, ako tento týždeň.

 

Prevádzka materských škôl a školských klubov detí bude umožnená len deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou home office. Rozhodnutie ministra:  https://www.minedu.sk/data/att/18419.pdf

 

Prevádzka materských škôl a školských klubov detí bude umožnená len deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou home office. V prípade, že spĺňate tieto kritéria a plánujete svoje dieťa dať od 25.1.2021 do ŠKD, oznámte to mailom na: zuzana.racekova@essmt.sk. Ak sa to týka materskej školy, oznámte to mailom na: helena.zaborska@essmt.sk.

 

Materská škola bude prebiehať v obvyklých časoch (6:30-16:30).

 

ŠKD prebieha v hlavnej budove školy.
Ranná ŠKD od 7:00 do 8:00 hod
8:00 do 12:00 dištančné vyučovanie s kmeňovou triedou podľa rozvrhu
12:00 do 16:00 obed a ŠKD.

 

S pozdravom,
Jozef Sopoliga
riaditeľ

Otvorenie školy od 11. januára 2021

Vážení rodičia, milí žiaci.

V novom roku Vám chcem zaželať všetko dobré, aby ste si zachovali nádej napriek všetkým obmedzeniam, prekážkam a problémom, ktoré sú spojené s pandemickou situáciu na Slovensku. Prajem Vám, aby ste mali pevné zdravie a aby tento rok bol pre Vás dobrým rokom.

Dovoľte mi, aby som Vás informoval o podmienkach otvorenia školy podľa informácií, ktoré sme dostali z ministerstva školstva. Informácie máme zatiaľ iba z tlačového vyhlásenia ministra.

Čítať celý článok