Jedáleň – základná škola

Desiata pre žiakov

Žiaci tried, ktoré sú umiestnené v hlavnej budove ESSMT (5.A, 5.B, 8.A, 8.B, 8.C, 9.A, 9.B) majú možnosť objednať si desiatový balíček v hodnote 1.90€
Na výber je 5 možností.
Desiata sa vydáva na 2. poschodí hlavnej chodby cez veľkú prestávku v čase 9:40 – 10:00 hod.
Žiaci si môžu objednať desiatu do: 10:00 hod. predchádzajúceho dňa.

Obedy v školskej jedálni

 

Pri záujme o obedy, vyplňte prosím túto návratku

 

 • V školskom roku 2022/2023 sa budú žiaci ESŠ v Martine stravovať v nasledovných priestoroch:
  • 1.ABC, 2AB a 3.ABC, základnej školy – výdajná šk. jedáleň na ulici Divadelná 19 (Pavilón A)
  • 4.ABC a 5. až 9. ročník základnej školy – šk. jedáleň na ulici M. R. Štefánika 19 (hlavná budova ESŠ v Martine)
 • Pre všetkých žiakov je možnosť výberu z dvoch jedál (žiaci so špeciálnou diétou majú na výber iba jedno jedlo)
 • Žiakom základnej školy bude ESŠ automaticky objednávať obed č. 1 na týždeň dopredu
 • Obed možno odhlásiť, príp. zmeniť na obed č. 2 prostredníctvom systému Edupage najneskôr do 7:00 hod. nasledujúceho dňa
 • Cena stravnej jednotky:
  • 1.75€ / obed – I. stupeň základnej školy (2.75€ bez dotácie)
  • 2.00€ / obed – I. stupeň základnej školy – diétne stravovanie (3.00€ bez dotácie)
  • 1.84€ / obed – II. stupeň základnej školy (2.84€ bez dotácie)
  • 2.11€ / obed – II. stupeň základnej školy – diétne stravovanie (3.11€ bez dotácie)
 • Dotácia na stravovanie vo výške 1.30€ bude žiakovi priznaná a odpočítaná zo sumy platby po vyplnení čestného vyhlásenia o neuplatnení si nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s daňovníkom v domácnosti.
 • Cena kartičky:
  • pri prvom nástupe, študent dostane kartičku ZADARMO
  • pri strate kartičky sa účtuje poplatok 5 €
 • Vyúčtovanie za odobraté obedy bude školská jedáleň realizovať prostredníctvom jedálenského systému Edupage
 • Suma za objednané obedy sa bude uhrádzať do 15. dňa v kalendárnom mesiaci spätne za prihlásené obedy v predchádzajúcom mesiaci.
 • Žiadame rodičov, aby neplatili školskej jedálni preddavky, ale počkali na vyúčtovanie za ukončený mesiac. Číslo účtu školskej jedálne a variabilný symbol platby bude zverejnený v každom vytvorenom konte prihláseného žiaka v systéme Edupage
 • Nárok na špeciálnu diétu
  Ak žiak zo zdravotných dôvodov vyžaduje špeciálnu diétu (bezlaktózová, bezlepková strava), musí KAŽDÝ ROK v prvé dni školy priniesť prehlásenie od doktora špecialistu potvrdenie o zdravotnom stave, ktorý túto stravu vyžaduje. Žiak si môže objednať iba obed č. 1, ten je nasledovne pripravený s ohľadom na špeciálnu diétu a žiak pri okienku povie že má špeciálne stravovanie a strava mu bude vydaná.
 • Kontaktné údaje Školskej jedálne ESŠ Martin
  • technické zabezpečenie jedálenského systému: +421 949 459 923 (Matej Borcovan)
  • administratíva – platby: +421 918 395 516 (Veronika Spiššáková)

 

POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ OBEDOV CEZ EDUPAGE

 1. Do internetového vyhľadávača zadajte www.essmt.edupage.org/login
 2. Vyplňte prihlasovacie meno a heslo a kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa

  1_obrazovka-prihlasenie
 3. V ľavom menu prejdite myšou nad položku Komunikácia kde Vám vyroluje podmenu
 4. Kliknete na Školská jedáleň
  2_Cesta do jedalne
 5. Na výber máte dve možnosti A a B. Pre objednanie obedu kliknite na zelené tlačidlo prihlásiť, kde Vám ponúkne na výber z Menu A a Menu B3_Objednavka
 6. Pre odhlásenie obedu kliknete na tlačidlo Odhlásiť

4_Odhlasenie