Jedáleň – základná škola

Desiata pre žiakov

Žiaci tried, ktoré sú umiestnené v hlavnej budove ESSMT (5.A, 5.B, 5.C, 7.A, 7.B, 8.A, 8.B, 9.C) majú možnosť objednať si desiatový balíček v hodnote 1.80€
Na výber je 5 možností.
Desiata sa vydáva na 2. poschodí hlavnej chodby cez veľkú prestávku v čase 9:40 – 10:00 hod.
Žiaci si môžu objednať desiatu do: 10:00 hod. predchádzajúceho dňa.

Obedy v školskej jedálni

Pri záujme o obedy, vyplňte prosím túto návratku

 • V školskom roku 2020/2021 sa budú žiaci ESŠ v Martine stravovať v nasledovných priestoroch:
  • 1.AB, 3AB a 4.ABC, základnej školy – výdajná šk. jedáleň na ulici Divadelná 19 (Pavilón A)
  • 2.ABC a 5. až 9. ročník základnej školy  – výdajná šk. jedáleň na ulici M. R. Štefánika 19 (hlavná budova ESŠ v Martine)
 • Pre všetkých žiakov je možnosť výberu z dvoch jedál
 • Žiakom základnej školy bude ESŠ automaticky objednávať obed A na týždeň dopredu
 • Obed možno odhlásiť, príp. zmeniť na obed B prostredníctvom systému Edupage najneskôr do 7:00 hod. nasledujúceho dňa
 • Cena stravnej jednotky:
  • 0.45€ / obed – I. stupeň základnej školy (2.55€ bez dotácie)
  • 0.70€ / obed – I. stupeň základnej školy – diétne stravovanie (2.80€ bez dotácie)
  • 0.55€ / obed – II. stupeň základnej školy (2.65€ bez dotácie)
  • 0.81€ / obed – II. stupeň základnej školy – diétne stravovanie (2.91€ bez dotácie)
 • Cena kartičky:
  • pri prvom nástupe, študent dostane kartičku ZADARMO
  • pri strate kartičky sa účtuje poplatok 6 €
 • Vyúčtovanie za odobraté obedy bude školská jedáleň realizovať prostredníctvom jedálenského systému Edupage
 • Suma za objednané obedy sa bude uhrádzať do 15. dňa v kalendárnom mesiaci spätne za prihlásené obedy v predchádzajúcom mesiaci, tz. do 15. októbra 2019 bude potrebné uhradiť poplatok za prihlásené obedy v mesiaci september
 • Žiadame rodičov, aby neplatili školskej jedálni preddavky, ale počkali na vyúčtovanie za ukončený mesiac. Číslo účtu školskej jedálne a variabilný symbol platby bude zverejnený v každom vytvorenom konte prihláseného žiaka v systéme Edupage
 • Dotácia stravy pre základnú školu.
  Žiak základnej školy má nárok na dotáciu k stravovacím návykom iba v prípade, ak sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho procesu v škole. V prípade neprítomnosti dieťaťa/žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v škole, je povinnosťou zákonného zástupcu odhlásiť dieťa zo stravy v určenom čase.Za včas neodhlásenú stravu sa dotácia k stravovacím návykom neposkytuje, zákonný zástupca je povinný za neodhlásenú stravu uhradiť príspevok za stravné v plnej výške.
 • Nárok na špeciálnu diétu
  Ak žiak zo zdravotných dôvodov vyžaduje špeciálnu diétu (bezlaktózová, bezlepková strava), musí KAŽDÝ ROK v prvé dni školy priniesť prehlásenie od doktora špecialistu potvrdenie o zdravotnom stave, ktorý túto stravu vyžaduje. Žiak si môže objednať iba obed č. 1, ten je nasledovne pripravený ako bezlepkový a žiak pri okienku povie že je bezlepkový stravník a strava mu je vydaná. Ak si žiak objedná iné čislo, robí tak na svoje vlastné riziko a ani polievka mu nie je urobená ako bezleková.
 • Kontaktné údaje Školskej jedálne ESŠ Martin
  technické zabezpečenie jedálenského systému: +421 949 459 923 (Mgr. Matej Borcovan)

 

POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ OBEDOV CEZ EDUPAGE

 1. Do internetového vyhľadávača zadajte www.essmt.edupage.org/login
 2. Vyplňte prihlasovacie meno a heslo a kliknite na tlačidlo Prihlásiť sa

  1_obrazovka-prihlasenie
 3. V ľavom menu prejdite myšou nad položku Komunikácia kde Vám vyroluje podmenu
 4. Kliknete na Školská jedáleň
  2_Cesta do jedalne
 5. Na výber máte dve možnosti A a B. Pre objednanie obedu kliknite na zelené tlačidlo prihlásiť, kde Vám ponúkne na výber z Menu A a Menu B3_Objednavka
 6. Pre odhlásenie obedu kliknete na tlačidlo Odhlásiť

4_Odhlasenie