Vízia

V našej škole chceme pripraviť pre život zrelé osobnosti po každej stránke – zrelé vo viere a láske, v plne rozvinutom osobnom potenciáli, v snahe o neustále zlepšovanie sa, ľudí pravdivých, obetavých a charakterných, ktorí by svoj život žili ako slobodnú službu pre spoločné dobro.