Kontakty – rada školy

Predseda:
Mgr. Milan Kubík
e-mail: kubikm3(at)gmail.com

 

Podpredseda:
MUDr. Janka Hošalová Matisová
e-mail: hosalovajanka(at)gmail.com

 

Zástupcovia zriaďovateľa:
Mgr. Milan Kubík
e-mail: kubikm3(at)gmail.com
RNDr., Mgr., M.A., Adrián Kacian, PhD.
e-mail: adrian.kacian(at)gmail.com
Mgr. Marián Kaňuch
e-mail: ecavza(at)ecavza.sk
Mgr. Slávka Danielová
e-mail: slavkadaniel(at)gmail.com

 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:
PhDr. Janka Šuchová PhD
e-mail: janka.suchova(at)essmt.sk
Mgr. Pavol Bartoš
e-mail: pavol.bartos(at)essmt.sk

 

Zástupca nepedagogických zamestnancov:
Ing. Simona Ujčeková
e-mail: simona.ujcekova(at)essmt.sk

 

Zástupcovia rodičov:
Bc. Lucia Benčaťová Richterová
e-mail: lucia.bencatova(at)gmail.com
MUDr. Janka Hošalová Matisová
e-mail: hosalovajanka(at)gmail.com
MUDr. Michaela Janovská
e-mail: mgavornikova(at)gmail.com

 

Zástupca žiakov:
Viktória Vandlíková
e-mail: viktoriavandlikova(at)essmt.sk