Kontakty – rada školy

Predseda:
Mgr. Milan Kubík
e-mail: kubikm3(at)gmail.com

 

Podpredseda:
MUDr. Janka Hošalová Matisová
e-mail: hosalovajanka(at)gmail.com

 

Zástupcovia zriaďovateľa:
Mgr. Marián Kaňuch
e-mail: ecavza(at)ecavza.sk
Mgr. Milan Kubík
e-mail: kubikm3(at)gmail.com
Mgr. Marián Krivuš
e-mail: czvrutky(at)gmail.com
Ing. Mgr. Bohdan Hroboň, PhD.
e-mail: bhrobon(at)gmail.com

 

Zástupcovia pedagogických zamestnancov:
Mgr. Ľuboš Froľo
e-mail: lubos.frolo(at)essmt.sk
Mgr. Pavol Bartoš
e-mail: pavol.bartos(at)essmt.sk

 

Zástupcovia rodičov:
MUDr. Michaela Janovská
e-mail: mgavornikova(at)gmail.com
MUDr. Janka Hošalová Matisová
e-mail: hosalovajanka(at)gmail.com
Ing. Patrik Bálint
e-mail: patrik(at)predporodnapriprava.sk

 

Zástupca žiakov:
Matej Imriš
e-mail: mateji296(at)gmail.com