Škôlka – náš deň

Denný poriadok
1. trieda Žabky: 2 – 3 ročné
2. trieda Včielky: 3 – 4 ročné
6:30 – 8:20 Príchod a dopoludňajšie  hry a činnosti podľa výberu detí 
Hry a činnosti podľa výberu detí
Zdravotné cvičenie
Ranné stíšenie
8:20 – 8:30 Hygiena
8:30 – 9:00 Desiata, hygiena
9:00 – 11:00 Dopoludňajšie vzdelávacie aktivity a pobyt vonku
Vzdelávacia  aktivita (aktivita podľa témy)
Hygiena, pitný režim, príprava na pobyt vonku
Pobyt vonku, hygiena
11:00 – 14:30 Poludňajšie  činnosti
11:00 – 11:30 Obed, hygiena
11:30 – 14:00 Odpočinok, hygiena
14:00 – 14:30 Olovrant, hygiena
14:30 – 16:30 Popoludňajšie vzdelávacie aktivity a hry a činnosti podľa výberu detí
Vzdelávacia aktivita
Krúžková činnosť
Hry a činnosti podľa výberu detí
 

Denný poriadok
3. trieda Biele žirafky: 5-6 ročné
4. trieda Žlté žirafky: 5-6 ročné

6:30 – 8:20 Príchod a dopoludňajšie  hry a činnosti podľa výberu detí
Hry a činnosti podľa výberu detí
Zdravotné cvičenie
Ranné stíšenie
8:20 – 8:30 Hygiena
8:30 – 9:00 Desiata, hygiena
9:00 – 11:30 Dopoludňajšie vzdelávacie aktivity a pobyt vonku
Vzdelávacia  aktivita
Hygiena, pitný režim, príprava na pobyt vonku
Pobyt vonku, hygiena
11:30 – 14:30 Poludňajšie činnosti
11:30 – 12:00 Obed, hygiena
12:00 – 14:00 Odpočinok, hygiena
14:00 – 14:30 Olovrant, hygiena
14:30 – 16:30 Popoludňajšie vzdelávacie  aktivity a hry a činnosti podľa výberu detí
Vzdelávacia aktivita
Krúžková činnosť
Hry a činnosti podľa výberu detí