Zápis do 1. ročníka Evanjelickej základnej školy v Martine

 

Vážení rodičia!

Ďakujeme za prejavený záujem o zápis Vášho dieťaťa do našej školy.
Forma zápisu do Evanjelickej základnej školy bude upresnená na základe budúcich usmernení MŠVVaŠ SR.

 

Zápis do 1. ročníka EZŠ sa uskutoční 13. apríla a 14. apríla 2021 v súlade s usmernením MŠVVaŠ SR, ktoré momentálne ešte nemáme.
V prípade prezenčnej formy sa bude konať v čase od 13:30 do 16:00 hod. v budove Biblickej školy.

 

Teraz Vás prosíme o vyplnenie osobného dotazníka dieťaťa, ktorý potom priložíte v online prihláške.

 

ONLINE PRIHLÁŠKA.

 

Prípadné otázky adresujte mailom na zapis-zs@essmt.sk,
alebo telefonicky: 0911 209 083 (p. Račeková)