Kontakty – učitelia EG

I.AG. – Mgr. Alexandra Maceková, PhD., učiteľka MAT
e-mail: klara.madlenakova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

I.BG. – Mgr. Martin Štubňa, PhD., učiteľ MAT, SEM, FYZ, SEF
e-mail: martin.stubna(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

II.AG. – Mgr. Zuzana Lacková, učiteľka ANJ
e-mail: zuzana.lackova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

II.BG. – Mgr. Vladimíra Froľová, učiteľka SJL, AUD, ZMAK
e-mail: vladimira.frolova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

III.AG. –Mgr. Roman Minek, učiteľ DEJ, OBN, SPS
e-mail: roman.minek(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

III.BG. –Mgr. Lukáš Dobiš, učiteľ INF, THD
e-mail: lukas.dobis(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

IV.AG. – ThDr. Jana Bosáková, PhD., učiteľka EVB, UKL, SEN, DEU
e-mail: jana.bosakova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

IV.BG. – Mgr. Ľudmila Brtáňová, učiteľka  ANJ, DEJ, SED
e-mail: ludmila.brtanova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

V.AG. – MTh. Ivana Sopúchová, učiteľka ANJ, ANK, EVB
e-mail: ivana.sopuchova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

V.BG. – Mgr. Miroslav Škoviera, učiteľ BIO, BOC, SEB, SEG
e-mail: miroslav.skoviera(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom


Ostatní učitelia EG

Ing. Dana Bednárová, učiteľka APE, EKE
e-mail: dana.bednarova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Ing. Martin Uhrin, učiteľ IAP
e-mail: martin.uhrin(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Erika Raffajová, učiteľka ANJ
e-mail: erika.raffajova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Michal Štubňa, učiteľ TSV
e-mail: michal.stubna(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Natália Vrždiaková, učiteľka PSY
e-mail: natalia.vrzdiakova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

BA James Baxter, učiteľ ANJ, BAL
e-mail: james.baxter(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Pavol Bartoš, učiteľ GEG
e-mail: pavol.bartos(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom


Lektori

MA Benjamin Lee Chandler, učiteľ UKL, ANJ
e-mail: benjamin.chandler(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Stéphanie Claire Staffen, učiteľka AJK, FRJ
e-mail: stephanie.claire.staffen(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Izet Juhás, učiteľka ANJ
e-mail: izet.juhas(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom