Kontakty – učitelia EG

I.AG. – Mgr. Zuzana Gombárska, učiteľka MAT, MAA
e-mail: zuzana.gombarska(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

I.BG. –Mgr. Lukáš Dobiš, učiteľ INF, THD
e-mail: lukas.dobis(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

II.AG. –PhDr. Janka Šuchová, PhD., učiteľka NEM, SJL
e-mail: janka.suchova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

II.BG. – Mgr. Ľudmila Brtáňová, učiteľka  ANJ, DEJ, SED
e-mail: ludmila.brtanova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

III.AG. – MTh. Ivana Sopúchová, učiteľka ANJ, ANK, EVB
e-mail: ivana.sopuchova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

III.BG. – Mgr. Miroslav Škoviera, učiteľ BIO, BOC, SEB, SEG
e-mail: miroslav.skoviera(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

IV.AG. – Mgr. Martin Štubňa, PhD., učiteľ MAT, SEM, FYZ, SEF
e-mail: martin.stubna(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

IV.BG. – Mgr. Monika Loncová, učiteľka CHEM, BIO, SEC
e-mail: monika.loncova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

V.AG. –ThDr. Jana Bosáková, PhD., učiteľka EVB, UKL, SEN, DEU
e-mail: jana.bosakova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

V.BG. – Mgr. Roman Minek, učiteľ DEJ, OBN, SPS
e-mail: roman.minek(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom


Ostatní učitelia EG

Mgr. Tomáš Gulán, učiteľ EVB, UKL
e-mail: tomas.gulan(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Ing. Dana Bednárová, učiteľka APE, EKE
e-mail: dana.bednarova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Ing. Martin Uhrin, učiteľ IAP
e-mail: martin.uhrin(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Jana Stehlíková, učiteľka RUJ, ŠPJ
e-mail: jana.stehlikova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Matej Borcovan, učiteľ UKL
e-mail: matej.borcovan(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Erika Raffajová, učiteľka ANJ
e-mail: erika.rafajova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Michal Štubňa, učiteľ TSV
e-mail: michal.stubna(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Natália Vrždiaková, učiteľka PSY
e-mail: natalia.vrzdiakova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

BA James Baxter, učiteľ ANJ, BAL
e-mail: james.baxter(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Pavol Bartoš, učiteľ GEG
e-mail: pavol.bartos(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Lucia Ťaptíková, učiteľka ANJ
e-mail: lucia.taptikova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

 

Lektori

MA Benjamin Lee Chandler, učiteľ UKL, ANJ
e-mail: benjamin.chandler(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Stéphanie Claire Staffen, učiteľka AJK, FRJ
e-mail: stephanie.claire.staffen(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom