Kontakty – učitelia EG

I.AG. – Mgr. Miroslava Konrádová, učiteľka MAT, DEG, VAP, SEM
e-mail: miroslava.konradova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

I.BG. – Mgr. Brtáňová Ľudmila, učiteľka SED, ANJ
e-mail: ludmila.brtanova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

II.AG. – MTh. Ivana Sopúchová, učiteľka EVN, ANJ R
e-mail: ivana.sopuchova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

II.BG. – Mgr. Desana Kiselova, učiteľka FYZ, MAT, SEF
e-mail: desana.kiselova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

III.AG. – Mgr. Martin Štubňa, PhD., učiteľ FYZ, MAT, SEF
e-mail: martin.stubna(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

III.BG. – Mgr. Monika Loncová, učiteľka CHEM, BIO, SEC
e-mail: monika.loncova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

IV.AG. – Mgr. Jaroslava Lamošová, učiteľka MAT, ANJ
e-mail: jaroslava.lamosova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

IV.BG. – Mgr. Roman Minek,
e-mail: roman.minek(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

V.AG. – Mgr. Miroslav Škoviera, učiteľ BIO, GEO, SEB, SEG
e-mail: miroslav.skoviera(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

V.BG. – Mgr. Monika Záborská, učiteľka SJL, DEJ, UKL
e-mail: monika.zaborska(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom


Ostatní učitelia EG

PhDr. Janka Šuchová, PhD., učiteľka NEM, UKL
e-mail: janka.suchova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

ThDr. Jana Bosáková, PhD., učiteľka EVN, UKL, DEU
e-mail: jana.bosakova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Tomáš Gulán, učiteľ EVN
e-mail: tomas.gulan(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Ing. Dana Bednárová, učiteľka ANJ, EKE
e-mail: dana.bednarova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Ing. Martin Uhrin, učiteľ INF, FYZ, IAP
e-mail: martin.uhrin(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Jana Stehlíková, učiteľka RUJ, ŠPJ
e-mail: jana.stehlikova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Lukáš Dobiš, učiteľ INF, TECH
e-mail: lukas.dobis(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Matej Borcovan, učiteľ UKL
e-mail: matej.borcovan(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

PaedDr. Danica Gondová PhD., učiteľka ANJ
e-mail: danica.gondova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Erika Raffajová, učiteľka ANJ
e-mail: erika.rafajova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Jakub Šofranko, učiteľka CHEM
e-mail: jakub.sofranko(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Michal Štubňa, učiteľka TV
e-mail: michal.stubna(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Slávka Danielová, učiteľka EVN
e-mail: slavka.danielova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Natália Vrždiaková, učiteľka PSYCH
e-mail: natalia.vrzdiakova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

BA James Baxter, učiteľ ANJ, KAJ
e-mail: james.baxter(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

 

 

Lektori

MA Benjamin Lee Chandler, učiteľ UKL
e-mail: benjamin.chandler(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Stéphanie Claire Staffen, učiteľka PBA, FRJ
e-mail: stephanie.claire.staffen(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom