Kontakty – učitelia EG

I.AG. – MTh. Ivana Sopúchová
e-mail: ivana.sopuchova(at)essmt.sk
Konzultácie: utorok 14:30 – 15:30, streda 7:30 – 8:30 ~ dohoda e-mailom

I.BG. – Mgr. Desana Kiselova, učiteľka FYZ, MAT, SEF
e-mail: desana.kiselova(at)essmt.sk
Konzultácie: utorok 14:30 – 15:30, streda 7:30 – 8:30 ~ dohoda e-mailom

II.AG. – Mgr. Martin Štubňa, PhD., učiteľ FYZ, MAT, SEF
e-mail: martin.stubna(at)essmt.sk
Konzultácie: utorok 14:30 – 15:30, streda 7:30 – 8:30 ~ dohoda e-mailom

II.BG. – Mgr. Monika Loncová, učiteľka CHEM, BIO, SEC
e-mail: monika.loncova(at)essmt.sk
Konzultácie: utorok 08:55 – 10:00 ~ dohoda e-mailom

III.AG. – Mgr. Jaroslava Lamošová, učiteľka MAT, ANJ
e-mail: jaroslava.lamosova(at)essmt.sk
Konzultácie: streda 14:00 – 15:00 ~ dohoda e-mailom

III.BG. – Mgr. Roman Minek,
e-mail: roman.minek(at)essmt.sk
Konzultácie: ~ dohoda e-mailom

IV.AG. – Mgr. Miroslav Škoviera, učiteľ BIO, GEO, SEB, SEG
e-mail: miroslav.skoviera(at)essmt.sk
Konzultácie: štvrtok, 14:45 – 15:30 ~ dohoda e-mailom

IV.BG. – Mgr. Monika Záborská, učiteľka SJL, DEJ, UKL
e-mail: monika.zaborska(at)essmt.sk
Konzultácie: streda 14:30 – 16:30 ~ dohoda e-mailom

V.AG. – Mgr. Alexandra Maceková PhD., učiteľka MAT, SEM
e-mail: alexandra.macekova(at)essmt.sk
Konzultácie: streda 13:10 – 15:00 ~ dohoda e-mailom

V.BG. – PhDr. Janka Šuchová PhD., učiteľka NEJ, SJL, UKL
e-mail: janka.suchova(at)essmt.sk
Konzultácie: streda 14:00 – 15:00 ~ dohoda e-mailom


Ostatní učitelia EG

Mgr. Katarína Jakubcová, učiteľka OBN, ANJ, PSY
e-mail: katarina.jakubcova(at)essmt.sk
Konzultácie: pondelok 15:00 – 16:00 ~ dohoda e-mailom

ThDr. Jana Bosáková, PhD., učiteľka EVN, UKL, DEU
e-mail: jana.bosakova(at)essmt.sk
Konzultácie: streda 15:00 – 16:00 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Milan Lamoš, učiteľ TŠV
e-mail: milan.lamos(at)essmt.sk
Konzultácie: utorok 15:00 – 16:00 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Tomáš Gulán, učiteľ EVN
e-mail: tomas.gulan(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Ing. Dana Bednárová, učiteľka ANJ, EKE
e-mail: dana.bednarova(at)essmt.sk
Konzultácie: štvrtok 14:00 – 15:30 ~ dohoda e-mailom

Ing. Martin Uhrin, učiteľ INF, FYZ, IAP
e-mail: martin.uhrin(at)essmt.sk
Konzultácie: utorok 15:00 – 16:00 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Jana Stehlíková, učiteľka RUJ, ŠPJ, KŠPJ
e-mail: jana.stehlikova(at)essmt.sk
Konzultácie: pondelok 10:00 – 10:45 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Lukáš Dobiš, učiteľ INF, TECH
e-mail: lukas.dobis(at)essmt.sk
Konzultácie: utorok 14:00 – 15:00 ~ dohoda e-mailom

Stephanie Claire Staffen, učiteľka PBA, FRJ
e-mail: stephanie.claire.staffen(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Daniel Beňúch, učiteľ EVN
e-mail: daniel.benuch(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Matej Borcovan, učiteľ UKL
e-mail: matej.borcovan(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Miroslava Konrádová, učiteľka MAT, DEG, VAP, SEM
e-mail: miroslava.konradova(at)essmt.sk
Konzultácie: štvrtok 15:00 – 16:00 ~ dohoda e-mailom

Lektori

James Baxter, učiteľ ANJ, KAJ
e-mail: james.baxter(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Rachel Lulich, učiteľka ANJ
e-mail: rachel.lulich(at)essmt.sk
Konzultácie: ~ dohoda e-mailom