Spolupracujeme s IT špecialistami z praxe

Prechádzame z priemyselnej do digitálnej doby. Slovensku momentálne chýba 10 000 kvalifikovaných IT pracovníkov. Digitálne technológie sú súčasťou sveta dospelých i detí. Na našej škole vnímame informatiku ako jeden z dôležitých nástrojov, ktorý pripravuje deti na reálny život a zároveň ich aj baví.
Jedným z učiteľov informatiky na evanjelickom gymnáziu je IT špecialista z priemyselnej praxe Ing. Martin Reho. Automatizácii v priemyselnej výrobe sa profesionálne venuje už 20 rokov ako konzultant firmy Siemens v rámci svojej vlastnej firmy.

Čo konkrétne robia žiaci v rámci krúžku aplikovanej informatiky a automatizácie?:
„Študenti sa postupne zoznamujú so základmi automatizácie prostredníctvom logických modulov Logo od firmy Siemens, ktoré sú univerzálne použiteľné v priemysle i ako súčasť technického zariadenia budov. Okrajovo riešime konkrétne problémové úlohy z praxe, v rámci ktorých dávam študentom do popredia priemyselnú automatizáciu. To im umožňuje vytvoriť si ucelenejšiu predstavu o štúdiu na technickej vysokej škole. Súčasťou predmetu je aj exkurzia – návšteva vybraného priemyselného závodu (automobilky Kia Motors Slovakia). Predmet je prínosom najmä v spájaní programovacích jazykov, matematiky, fyziky a základov automatizácie. Teoretické vedomosti a praktické zručnosti, ktoré na tomto predmete študenti získajú, im v budúcnosti určite prinesú konkurenčnú výhodu pri ich ďalšom štúdiu na technických smeroch alebo pri uplatnení na trhu práce. Som rád, že vedeniu školy záleží na rozširovaní obzorov a predstavivosti študentov, ktoré tento predmet podporuje.“