Kontakty – duchovný správca

Materská škola

Mgr. Natália Kacianová, PhD.
e-mail: natalia.kacianova(at)essmt.sk
Konzultácie: streda 15:00 – 16:00 ~ dohoda e-mailom


Základná škola a gymnázium

ThDr. Jana Bosáková, PhD.
e-mail: jana.bosakova(at)essmt.sk
Konzultácie: streda 15:00 – 16:00 ~ dohoda e-mailom