Pozvánka na oslavy 20. výročia ESŠMT

Takmer 120 zamestnancov a 777 žiakov našej školy sa v týchto dňoch intenzívne pripravuje na oslavy 20. výročia založenia školy, ktoré sa uskutočnia 29. júna o 15:30 na zimnom štadióne na Podháji.

Súčasťou programu budú Slávnostné služby Božie a recepcia, ale tešiť sa môžete aj na premietanie filmu o našej škole. Sme veľmi radi, že sa nám k dvojitému výročiu opäť podarilo pripraviť špecialny zborník. Nájdete v ňom okrem fotogalérie zamestnancov a žiakov aj prehľadné zhrnutie toho najdôležitejšieho, čo sme za posledných päť rokov spoločne zažili. Každý žiak našej školy dostane túto publikáciu ako dar vďaka spoločnosti GEKO INVEST, ktorej ďakujeme za finančnú podporu tohto projektu.

Riaditeľské voľno dňa 2.5.2023

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin na základe § 150 ods. 5) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so súhlasom zriaďovateľa

poskytuje
žiakom Evanjelického gymnázia
riaditeľské voľno dňa 02. 05. 2023 (1 deň).

Odôvodnenie
Školské vyučovanie v Evanjelickom gymnáziu, M. R. Štefánika 19, Martin je prerušené z organizačných dôvodov – prijímacie konanie na štúdium do Evanjelického gymnázia, M. R. Štefánika 19, Martin.

Riaditeľské voľno dňa 28. 4. 2023

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin na základe § 150 ods. 5) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a so súhlasom zriaďovateľa

 

poskytuje
žiakom Evanjelickej základnej školy a Evanjelického gymnázia
riaditeľské voľno dňa 28. 04. 2023 (1 deň).

 

Odôvodnenie
Školské vyučovanie v Evanjelickej základnej škole, M. R. Štefánika 19, Martin a v Evanjelickom gymnáziu, M. R. Štefánika 19, Martin je prerušené z organizačných dôvodov – konanie aktualizačného vzdelávania.

 

S pozdravom

Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ školy

Požehnanú Veľkú noc

Milí priatelia, rodičia, učitelia a žiaci, nech Vás veľkonočné sviatky naplnia pokojom
a radosťou z toho, že Ježiš vstal z mŕtvych, porazil smrť a dal nám nádej večného života, ako hovorí apoštol Pavol:

 

Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? (1Kor 15,54). 

 

Dovoľte mi zaželať Vám požehnanú Veľkú noc.
Jozef Sopoliga