Vyučovanie od 22.2.2021

Vážení rodiča, žiaci.

Na základe Usmernenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Martine k aktuálnym opatreniam podľa COVID automatu od pondelka 22.2.2021 RUVZ Martin neodporúča plošné otváranie predškolských a školských zariadení v okrese Martin. Z toho dôvodu bude vyučovanie na našej škole od 22.2.2021 prebiehať nasledovne:

Čítať celý článok

Chcem študovať na Evanjelickom gymnáziu v Martine

 

:: Pozrite si deň otvorených dverí zo záznamu

 

:: Viac informácii 

Predbežné informácie k otvoreniu školy 8.2.2021

Vážení rodičia.

Podľa dnes medializovaných informácií, môžeme spustiť plnú prevádzku materskej školy a prezenčné vyučovanie na prvom stupni základnej školy a aj pre končiaci, teda piaty ročník gymnázia od pondelka 8.2.2021. Podmienkou je testovanie zamestnancov, jedného zákonného zástupcu žiakov a detí a žiakov gymnázia.

Čítať celý článok

Vyhlásenie k aktuálnej situácii „lock-downu“ školstva a otvorený list

Prosíme o podporu vyhlásenia na:  http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=1177874

 

V Martine, 22.1.2021

My, vedenie Evanjelickej spojenej školy v Martine a jej poradné orgány: Rada školy a Rodičovské združenie, si uvedomuje vážnosť aktuálnej epidemiologickej situácie vsúvislosti so šírením COVID-19 na Slovensku. Vyjadrujeme veľkú vďaku zdravotníkom a všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom nasadzujú vlastné zdravie, zdroje a čas v zápase proti šíreniu nákazy. Vyjadrujeme spoluúčasť so všetkými, ktorí akokoľvek trpia nákazou a jej neblahými dôsledkami.

 

Čítať celý článok

Dištančné vzdelávanie – POKRAČUJE

Vážení rodičia.

Na základe vyjadrenia Ministra školstva, pokračuje dištančné vzdelávanie aj budúci týždeň od pondelka 25.1.2021 na základnej škole a aj na gymnáziu presne tak, ako tento týždeň.

 

Prevádzka materských škôl a školských klubov detí bude umožnená len deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou home office. Rozhodnutie ministra:  https://www.minedu.sk/data/att/18419.pdf

 

Prevádzka materských škôl a školských klubov detí bude umožnená len deťom rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre, alebo pre žiakov, ktorých zákonní zástupcovia nemôžu z povahy zamestnania pracovať formou home office. V prípade, že spĺňate tieto kritéria a plánujete svoje dieťa dať od 25.1.2021 do ŠKD, oznámte to mailom na: zuzana.racekova@essmt.sk. Ak sa to týka materskej školy, oznámte to mailom na: helena.zaborska@essmt.sk.

 

Materská škola bude prebiehať v obvyklých časoch (6:30-16:30).

 

ŠKD prebieha v hlavnej budove školy.
Ranná ŠKD od 7:00 do 8:00 hod
8:00 do 12:00 dištančné vyučovanie s kmeňovou triedou podľa rozvrhu
12:00 do 16:00 obed a ŠKD.

 

S pozdravom,
Jozef Sopoliga
riaditeľ

ZMENA – predĺžený termín na prihlasovanie na prípravný kurz na Evanjelické gymnázium

Na základe rozhodnutia MŠVVS sa prijímacie konanie na stredné školy, ktoré vyžadujú overenie špeciálnych schopností, zručností, alebo nadania uskutoční najskôr 5. mája 2021.

Z uvedeného dôvodu sme predĺžili termín na prihlasovanie na prípravný kurz na Evanjelické gymnázium, na ktorý vás týmto srdečne pozývame.

Vyplňte túto ZÁVÄZNÚ PRIHLÁŠKU a uhraďte poplatok na:

IBAN: SK63 1100 0000 0029 2688 1250

NAJNESKÔR do 10. februára 2021.


Miesto konania:
ONLINE, odkaz Vám bude zaslaný na Vami zadanú mailovú adresu po vyplnení a zaplatení prihlášky.

 

Termíny vyučovania:
8 sobôt od 13. februára 2021 do 17. apríla 2021.

 

Čas:
8.00 – 12.00 (t. j. 4 vyučovacie hodiny, každá v trvaní 45 minút a následne 15 minút prestávka.
Hodiny budú rozdelené na 2 hodiny SJL a 2 hodiny MAT)

 

Cena:
60 EUR / za 32 hodín

Kurz sa ponúka iba ako celok.