Základná škola – vznik školy

Evanjelická základná škola začala svoje fungovanie v roku 2004. Vznikla ako spoločný misijný projekt Biblickej školy a Cirkevného zboru ECAV v Martine, kde v školských podmienkach je možná systematická práca s deťmi a mládežou. Obe inštitúcie sa snažia školu všemožne podporovať a pomáhať jej najmä v neľahkých začiatkoch. Jej zriaďovateľom je východný dištrikt ECAV v Prešove.

Pôvodný zámer otvoriť školu v roku 2003 nevyšiel vzhľadom na nízky záujem, keď do prvého ročníka sa prihlásilo iba 10 žiakov. V septembri 2004 bola škola slávnostne otvorená a miesto v nej našlo prvých 25 žiakov 1. ročníka. V septembri 2005 sme v prvom ročníku privítali 34 žiakov v dvoch triedach. Milým prekvapením je záujem viac ako 40 žiakov, ktorí by mali nastúpiť do prvého ročníka v septembri 2006. Narastajúci záujem o školu je obrovským záväzkom vedenie školy, pedagógov aj zriaďovateľa zvyšovať kvalitu edukačného procesu aj kvalitu poskytovaných služieb. 97 žiakov v troch ročníkoch a v piatich triedach v školskom roku 2006/2007 otvára škole väčší priestor pre naplnenie jej misijného poslania tak, aby žiaci učiac sa pravde v láske, rástli v Kristovi v každom smere.