ŠKD

Snažíme sa poskytnúť deťom bezpečný priestor pre oddych a relaxáciu. Vytvoriť podmienky, aby sa deti mohli kvalitne pripraviť na vyučovanie. Učiť deti aktívne oddychovať a zmysluplne tráviť voľný čas. Rozvíjať životné zručnosti. Podporovať deti k vytváraniu priateľských vzťahov medzi rovesníkmi. Pomáhať deťom realizovať sa v činnostiach, ktoré ich zaujímajú.

 

 

 

Vedúca ŠKD: Mgr. Gabriela Dobrovolná
e-mail: gabriela.dobrovolna(at)essmt.sk