Kontakty – učitelia EZŠ

Učitelia prvého stupňa

I.A – Mgr. Alena Ondrušeková
e-mail: alena.ondrusekova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

I.B – Mgr. Klára Galková
e-mail: klara.galkova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

II.A – Mgr. Renáta Dobáková (Brisudová)
e-mail: renata.dobakova@essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

II.B – Mgr. Renáta Rusková
e-mail: renata.ruskova@essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

II.C – Mgr. Monika Krystýnková
e-mail: monika.krystynkova@essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

III.A – Mgr. Katarína Olejárová
e-mail: katarina.olejarova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

III.B – Mgr. Martin Pilát, učiteľ THD
e-mail: martin.pilat(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

IV.A – Mgr. Ivana Fuzáková
e-mail: ivana.fuzakova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

IV.B – Mgr. Adriana Malá
e-mail: adriana.mala(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom


Učitelia druhého stupňa

V.A –Mgr. Alena Buľovská, učiteľka MAT, CHEM, VAP
e-mail: alena.bulovska(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

V.B – Mgr. Katarína Froľová, učiteľka 
e-mail: katarina.frolova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

VI.A – Mgr. Solomiia Kalenych, učiteľka
e-mail: solomiia.kalenych(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

VI.B – Mgr. Jana Kollárová, učiteľka MAT, INF
e-mail: jana.kollarova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

VII.A – PaedDr. Ivana Ďuricová Markovičová, učiteľka SJL, THD
e-mail: ivana.duricova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

VII.B – Mgr. Alena Sivoňová, učiteľka SJL, DEJ, UKL
e-mail: alena.sivonova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

VII.C – Mgr. Ľuboš Froľo, učiteľ ANJ, EVN
e-mail: lubos.frolo(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

VIII.A – Mgr. Miriam Jurovcová, učiteľka ANJ, RUJ
e-mail: miriam.jurovcova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

VIII.B – Mgr. Anna Trúsiková, učiteľka
e-mail: anna.trusikova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

IX.A – Mgr. Michaela Konečná, učiteľka ANJ
e-mail: michaela.konecna(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

IX.B. – PaedDr. Ivana Čermáková, učiteľka SJL, OBN
e-mail: ivana.cermakova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom


Ostatní učitelia EZŠ

Mgr. Milada Sopoligová, učiteľka EVN, ANJ
e-mail: milada.sopoligova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Zuzana Račeková, učiteľka pre primárne vzdelávanie, TSV, HUV
e-mail: zuzana.racekova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

MA Benjamin Lee Chandler, učiteľ ANJ C, HVAJ/VAJ, ANJ
e-mail: benjamin.chandler(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Ing. Martin Uhrin, učiteľ FYZ, IAP, THD
e-mail: martin.uhrin(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Michal Štubňa, učiteľ TSV
e-mail: michal.stubna(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Eva Uličná, učiteľka INF, API
e-mail: eva.ulicna(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Ľubica Paulíková, učiteľka NEJ, TSV
e-mail: lubica.paulikova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Milan Kubík, učiteľ EVN
e-mail: milan.kubik(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Silvia Štítová, učiteľ ANJ, VAJ
e-mail: silvia.stitova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Natália Kacianová PhD., učiteľ EVN
e-mail: natalia.kacianova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Marek Raček, učiteľ TSV
e-mail: marek.racek(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Lukáš Dobiš, učiteľ  TECH
e-mail: lukas.dobis(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Jana Kollárová, učiteľka MAT, INF
e-mail: jana.kollarova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Dana Borcovanová, učiteľka HUV
e-mail: dana.borcovanova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom


Asistenti učiteľa EZŠ

Mgr. Michaela Kalinčáková,
e-mail: michaela.kalincakova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

PhDr. Mária Leššová, asistent pre žiakov so ŠVVP
e-mail: maria.lessova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom