Kontakty – učitelia EZŠ

Učitelia prvého stupňa

I.A. – Mgr. Ivana Fuzáková
e-mail: ivana.fuzakova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

I.B. – Mgr. Adriana Malá
e-mail: adriana.mala(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

II.A. – Mgr. Martin Pilát, učiteľ TECH
e-mail: martin.pilat(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

II.B. – Mgr. Renáta Brisudová, učiteľka HUV
e-mail: renata.brisudova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

II.C. – Mgr. Alena Ondrušeková
e-mail: alena.ondrusekova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

III.A. – Mgr. Anna Palková
e-mail: anna.palkova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

III.B. – Mgr. Monika Krystýnková, učiteľka HUV
e-mail: monika.krystynkova@essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

IV.A. – Mgr. Natália Pádejová
e-mail: natalia.padejova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

IV.B. – Mgr. Katarína Olejárová 
e-mail: katarina.olejarova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

IV.C. – Mgr. Pekárová Barbora
e-mail: barbora.pekarova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom


Učitelia druhého stupňa

 

V.A. – Mgr. Miriam Slezáková, učiteľka ANJ, RUJ
e-mail: miriam.slezakova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

V.B. – Mgr. Jana Merchant, učiteľka SJL, HVAJ, DEJ
e-mail: jana.merchant(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

V.C. – Mgr. Alena Buľovská, učiteľka MAT, CHEM, VAJ, VAP
e-mail: alena.bulovska(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

VI.A. – Mgr. Ľuboš Froľo, učiteľ ANJ, EVN
e-mail: lubos.frolo(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

VI.B. – PaedDr. Renáta Hrkútová, učiteľka MAT, HUV
e-mail: renata.hrkutova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

VI.C. – Mgr. Michaela Konečná, učiteľka ANJ
e-mail: michaela.konecna(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

VII.A. – Mgr. Andrea Janíková, učiteľka ANJ
e-mail: andrea.janikova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

VII.B. – Mgr. Pavol Bartoš, učiteľ FYZ, GEO, VAJ
e-mail: pavol.bartos(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

VIII.A. – PaedDr. Ivana Čermáková, učiteľka OBN, SJL
e-mail: ivana.cermakova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

VIII.B. – Mgr. Andrea Borcovanová, učiteľka GEO, BIO, TECH
e-mail: andrea.borcovanova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

IX.A. – Mgr. Alena Sivoňová, učiteľka SJL, DEJ, UKL
e-mail: alena.sivonova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom


Ostatní učitelia EZŠ

Mgr. Alena Buľovská, učiteľka MAT, CHEM, VAJ, VAP
e-mail: alena.bulovska(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Milada Sopoligová, učiteľka EVN, ANJ
e-mail: milada.sopoligova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

PhDr. Mária Leššová, asistent pre žiakov so ŠVVP, SJL
e-mail: maria.lessova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Zuzana Račeková, učiteľka pre primárne vzdelávanie
e-mail: zuzana.racekova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

MA Benjamin Lee Chandler, učiteľ ANJ C, HVAJ/VAJ, ANJ
e-mail: benjamin.chandler(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Ing. Martin Uhrin, učiteľ FYZ, IAP
e-mail: martin.uhrin(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Miroslava Konrádová, učiteľka MAT, DEG, SEM, MAA
e-mail: miroslava.konradova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Michal Štubňa, učiteľ TŠV
e-mail: michal.stubna(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Eva Uličná, učiteľka INF, API
e-mail: eva.ulicna(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Ľubica Paulíková, učiteľka NEJ, TŠV
e-mail: lubica.paulikova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Milan Kubík, učiteľ EVN
e-mail: milan.kubik(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Ing. Anna Bystričanová PhD., učiteľ INF
e-mail: anna.bystricanova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Silvia Štítová, učiteľ ANJ
e-mail: silvia.stitova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Natália Kacianová PhD., učiteľ INF
e-mail: natalia.kacianova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Marek Raček, učiteľ TV
e-mail: marek.racek(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

PaedDr. Ivana Ďuricová Markovičová, učiteľ SJL
e-mail: ivana.duricova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Zuzana Ruttkayová, učiteľ SJL, HUD
e-mail: zuzana.ruttkayova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom


Asistenti učiteľa EZŠ

Bc. Elena Baxová,
e-mail: elena.baxova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Miriam Bročková,
e-mail: miriam.brockova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Bc. Oľga Čanádyová,
e-mail: olga.canadyova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Michaela Kalinčáková,
e-mail: michaela.kalincakova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Andrea Kotercová Jesenská,
e-mail: andrea.kotercova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Ivana Krkošková,
e-mail: ivana.krkoskova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Kristína Záborská,
e-mail: kristina.zaborska(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom