Kontakty – učitelia EZŠ

Učitelia prvého stupňa

I.A – Mgr. Alena Ondrušeková, učiteľka 1. stupňa ZŠ
e-mail: alena.ondrusekova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

I.B – Mgr. Klára Galková, učiteľka 1. stupňa ZŠ, VYV
e-mail: klara.galkova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

II.A – Mgr. Renáta Dobáková (Brisudová), učiteľka 1. stupňa ZŠ
e-mail: renata.dobakova@essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

II.B – Mgr. Renáta Rusková, učiteľka 1. stupňa ZŠ
e-mail: renata.ruskova@essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

II.C – Mgr. Monika Krystýnková, učiteľka 1. stupňa ZŠ
e-mail: monika.krystynkova@essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

III.A – Mgr. Katarína Olejárová, učiteľka 1. stupňa ZŠ
e-mail: katarina.olejarova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

III.B – Mgr. Martin Pilát, učiteľ 1. stupňa ZŠ, THD, asistent pre nadaných žiakov
e-mail: martin.pilat(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

IV.A – Mgr. Ivana Fuzáková, učiteľka 1. stupňa ZŠ, VYV
e-mail: ivana.fuzakova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

IV.B – Mgr. Adriana Malá, učiteľka 1. stupňa ZŠ
e-mail: adriana.mala(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom


Učitelia druhého stupňa

V.A –Mgr. Alena Buľovská, učiteľka MAT, CHEM, VAP
e-mail: alena.bulovska(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

V.B – Mgr. Katarína Froľová, učiteľka EVB
e-mail: katarina.frolova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

VI.A – Mgr. Solomiia Kalenych, učiteľka ANJ
e-mail: solomiia.kalenych(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

VI.B – Mgr. Jana Kollárová, učiteľka MAT, INF
e-mail: jana.kollarova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

VII.A – PaedDr. Ivana Ďuricová Markovičová, učiteľka SJL, AUD, ZMAK
e-mail: ivana.duricova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

VII.B – Mgr. Alena Sivoňová, učiteľka SJL, DEJ
e-mail: alena.sivonova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

VII.C – Mgr. Ľuboš Froľo, učiteľ ANJ, EVB
e-mail: lubos.frolo(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

VIII.A – Mgr. Miriam Jurovcová, učiteľka ANJ, RUJ
e-mail: miriam.jurovcova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

VIII.B – Mgr. Trúsiková Anna PhD., učiteľka MAT,  FYZ
e-mail: anna.trusikova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

IX.A – Mgr. Michaela Konečná, učiteľka ANJ, NEJ, HVAJ
e-mail: michaela.konecna(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

IX.B. – PaedDr. Ivana Čermáková, učiteľka SJL, OBN
e-mail: ivana.cermakova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom


Ostatní učitelia EZŠ

Mgr. Milada Sopoligová, učiteľka EVB, ANJ
e-mail: milada.sopoligova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Zuzana Račeková, učiteľka pre primárne vzdelávanie, TSV
e-mail: zuzana.racekova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Anna Palková, učiteľka 1. stupňa ZŠ
e-mail: anna.palkova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Eva Uličná, učiteľka MAT, INF, API
e-mail: eva.ulicna(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Silvia Štítová, učiteľka ANJ, VAJ
e-mail: silvia.stitova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Ľubica Paulíková, učiteľka NEJ, TSV, VYU
e-mail: lubica.paulikova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Dana Borcovanová, učiteľka HUV
e-mail: dana.borcovanova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Eva Adamovičová, učiteľka BIO, GEG
e-mail: eva.adamovicova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Pavol Bartoš, učiteľ FYZ, GEG
e-mail: pavol.bartos(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Ing. Iveta Boháčová, učiteľka THD
e-mail: iveta.bohacova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Mária Leššová, učiteľka SJL, asistent učiteľa pre žiakov so ŠVVP
e-mail: maria.lessova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Janka Majherová, učiteľka INF
e-mail: janka.majherova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Martina Rišániová – Santusova, učiteľka SJL, OBN
e-mail: martina.risaniova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Slávka Danielová, učiteľka EVB
e-mail: slavka.danielova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Ing. Martin Uhrin, učiteľ FYZ
e-mail: martin.uhrin(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Michal Štubňa, učiteľ TSV
e-mail: michal.stubna(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Lukáš Dobiš, učiteľ TECH
e-mail: lukas.dobis(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom


Asistenti učiteľa EZŠ

Mgr. Veronika Hodermarská, asistent pre žiakov so ŠVVP
e-mail: veronika.hodermarska(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Ing. Horehájová Martina, asistent pre žiakov so ŠVVP
e-mail: martina.horehajova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Martina Marunová, asistent pre žiakov so ŠVVP, VYV
e-mail: martina.marunova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Alexandra Ličková, asistent pre žiakov so ŠVVP
e-mail: alexandra.lickova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Bc. Romana Lukáčová, asistent pre žiakov so ŠVVP
e-mail: romana.lukacova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom