Kontakty – učitelia EZŠ

Učitelia prvého stupňa

I.A. – Mgr. Martin Pilát, učiteľ TECH
e-mail: martin.pilat(at)essmt.sk
Konzultácie: štvrtok 14:00 – 16:00 ~ dohoda e-mailom

I.B. – Mgr. Renáta Brisudová
e-mail: renata.brisudova(at)essmt.sk
Konzultácie: štvrtok 14:00 – 15:30 ~ dohoda e-mailom

I.C. – Mgr. Alena Ondrušeková
e-mail: alena.ondrusekova(at)essmt.sk
Konzultácie: štvrtok 14:00 – 15:30 ~ dohoda e-mailom

II.A. – Mgr. Anna Palková
e-mail: anna.palkova(at)essmt.sk
Konzultácie: streda 13:00 – 15:00 ~ dohoda e-mailom

II.B. – Mgr. Monika Krystýnková
e-mail: monika.krystynkova@essmt.sk
Konzultácie: štvrtok, 14:00 – 15:30 ~ dohoda e-mailom

III.A. – Mgr. Natália Pádejová
e-mail: natalia.padejova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

III.B. a III.C. – Mgr. Katarína Olejárová 
e-mail: katarina.olejarova(at)essmt.sk
Konzultácie: streda od 14:00 – 16:00. ~ dohoda e-mailom

IV.A. – Mgr. Adriana Malá
e-mail: adriana.mala(at)essmt.sk
Konzultácie: štvrtok 14:30 – 15:30 ~ dohoda e-mailom

IV.B. – Mgr. Ivana Fuzáková
e-mail: ivana.fuzakova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

IV.C. – Mgr. Katarína Meniarová, učiteľka VYV
e-mail: katarina.meniarova(at)essmt.sk
Konzultácie: štvrtok 15:00 – 15:30 ~ dohoda e-mailom


Učitelia druhého stupňa

V.A. – Mgr. Ľuboš Froľo, učiteľ ANJ, EVN
e-mail: lubos.frolo(at)essmt.sk
Konzultácie: pondelok 14:45 – 15:30 ~ dohoda e-mailom

V.B. – PaedDr. Renáta Hrkútová, učiteľka MAT, HUV, VAJ
e-mail: renata.hrkutova(at)essmt.sk
Konzultácie: štvrtok 14:45 – 15:30 ~ dohoda e-mailom

V.C. – Mgr. Michaela Konečná
e-mail: michaela.konecna(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

VI.A. – Mgr. Andrea Janíková, učiteľka ANJ
e-mail: andrea.janikova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

VI.B. – Mgr. Pavol Bartoš, učiteľ FYZ, GEO, VAJ
e-mail: pavol.bartos(at)essmt.sk
Konzultácie: streda: 14:45 – 15:15; piatok: 7:00 – 7:30 ~ dohoda e-mailom

VI.C. – PaedDr. Ivana Ďuricová
e-mail: ivana.duricova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

VII.A. – PaedDr. Ivana Čermáková, učiteľka OBN, SJL
e-mail: ivana.cermakova(at)essmt.sk
Konzultácie: streda 13:00 – 14:00, štvrtok – 9:00 – 10:00 ~ dohoda e-mailom

VII.B. – Mgr. Andrea Borcovanová, učiteľka GEO, TECH, VYU
e-mail: andrea.borcovanova(at)essmt.sk
Konzultácie: streda 14:00 – 15:00 ~ dohoda e-mailom

VIII.A. – Mgr. Alena Sivoňová, učiteľka SJL, DEJ, UKL
e-mail: alena.sivonova(at)essmt.sk
Konzultácie: štvrtok 14:30 – 15:30 ~ dohoda e-mailom

VIII.B. – Mgr. Eva Adamovičová, učiteľka BIO, VAJ, assistent pre žiakov so ŠVVP
e-mail: eva.adamovicova(at)essmt.sk
Konzultácie: streda: 14:10 – 15:00, piatok 10:50 – 11:30 ~ dohoda e-mailom

IX.C. – Mgr. Jana Merchant, učiteľka SJL, HVAJ, DEJ
e-mail: jana.merchant(at)essmt.sk
Konzultácie: piatok 14:00 – 15:00 ~ dohoda e-mailom


Ostatní učitelia EZŠ

Mgr. Milada Sopoligová, učiteľka EVN a ANJ
e-mail: milada.sopoligova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

PhDr. Mária Leššová, asistent pre žiakov so ŠVVP, SJL
e-mail: maria.lessova(at)essmt.sk
Konzultácie: streda 11:50 – 12:50 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Zuzana Račeková, učiteľka pre primárne vzdelávanie
e-mail: zuzana.racekova(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Benjamin Chandler, učiteľ ANJ C, HVAJ/VAJ
e-mail: benjamin.chandler(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Ing. Martin Uhrin, učiteľ FYZ
e-mail: martin.uhrin(at)essmt.sk
Konzultácie: utorok 15:00 – 16:00 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Alena Buľovská, učiteľka MAT, CHEM, VAJ
e-mail: alena.bulovska(at)essmt.sk
Konzultácie: piatok 13:30 – 14:30 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Miroslava Konrádová, učiteľka MAT, DEG, VAP, SEM
e-mail: miroslava.konradova(at)essmt.sk
Konzultácie: štvrtok 15:00 – 16:00 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Michal Štubňa, učiteľ TŠV
e-mail: michal.stubna(at)essmt.sk
Konzultácie: štvrtok 14:30 – 15:00 v ZD ~ dohoda e-mailom

Mgr. Eva Uličná, učiteľka INF, API
e-mail: eva.ulicna(at)essmt.sk
Konzultácie: utorok 15:00 – 16:00 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Jana Stehlíková, učiteľka RUJ
e-mail: jana.stehlikova(at)essmt.sk
Konzultácie: pondelok 10:00 – 10:45 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Ľubica Paulíková, učiteľka NEJ, TŠV
e-mail: lubica.paulikova(at)essmt.sk
Konzultácie: utorok, 13:00 – 14:00 ~ dohoda e-mailom

Mgr. Marián Krivuš, učiteľ EVN
e-mail: marian.krivus(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom

Mgr. Milan Kubik, učiteľ EVN
e-mail: milan.kubik(at)essmt.sk
Konzultácie: dohoda e-mailom