Poplatky

Prehľad príspevkov zákonných zástupcov od 1.9.2023

Príspevok/Variant A

Plná suma

B

Znížený príspevok

D

Znížený príspevok

Násobok životného minima, ktorým sa určuje výška príspevku A > 2,3 2,3 ≥ B > 1,6 D ≤ 1,6
EMŠ – mesačná platba 75,00 € 75,00 € 75,00 €
EMŠ – mesačná platba – predškoláci 48,00 € 48,00 € 48,00 €
EZŠ – platba na školský rok 540,00 € Najmenej 310,00 € Najmenej 130,00 €
ŠKD – platba na školský rok 300,00 € Najmenej 240,00 € Najmenej 180,00 €
Gymnázium – platba na školský rok 630,00 € 630,00 € 630,00 €

 

Cena stravnej jednotky:

Evanjelická spojená škola Cena stravnej jednotky Platba zákonného zástupcu s dotáciou Platba zákonného zástupcu bez dotácie – plná výška
EMŠ – celodenná strava 3,79 € 2,50 € 3,79 €
EMŠ – celodenná strava – diétne stravovanie 4,19 € 2,90 € 4,19 €
EMŠ – olovrant 0,60 € 0,50 € 0,60 €
EMŠ – diétne stravovanie – olovrant 0,70 € 0,60 € 0,70 €
EMŠ – predškolák – celodenná strava 3,79 € 1,10 € 3,79 €
EMŠ – predškolák – celodenná strava – diétne stravovanie 4,19 € 1,50 € 4,19 €
EMŠ – predškolák – olovrant 0,60 € 0,50 € 0,60 €
EMŠ – predškolák – diétne stravovanie – olovrant 0,70 € 0,60 € 0,70 €
EZŠ – I. stupeň 3,10 € 0,00 € 3,10 €
EZŠ – I. stupeň – diétne stravovanie 3,40 € 0,30 € 3,40 €
EZŠ – II. stupeň 3,30 € 0,00 € 3,30 €
EZŠ – II. stupeň – diétne stravovanie 3,60 € 0,30 € 3,60 €
Gymnázium – žiaci pod 15 rokov, 1. roč. po prijatí z 8. roč. ZŠ 3,30 € 0,00 € 3,30 €
Gymnázium – žiaci pod 15 rokov, 1. roč. po prijatí z 8. roč. ZŠ – diétne stravovanie 3,60 € 0,30 € 3,60 €
Gymnázium – žiaci pod 15 rokov 3,30 € 2,30 € 3,30 €
Gymnázium – žiaci pod 15 rokov – diétne stravovanie 3,60 € 2,60 € 3,60 €
Gymnázium – žiaci nad 15 rokov 3,50 € 1,46 € 3,50 €
Gymnázium – žiaci nad 15 rokov – diétne stravovanie 3,80 € 1,76 € 3,80 €

 

Cena doplnkového jedla – BAGETA:

Evanjelická spojená škola Cena

stravnej jednotky

Platba zákonného zástupcu

 

Platba

zákonného zástupcu

Bez dotácie

Plná výška

Základná škola 1,90 1,90 1,90
Gymnázium 1,90 1,49 1,90