Poplatky

Prehľad príspevkov zákonných zástupcov

Príspevok/Variant A

Plná suma

B

Znížený príspevok

C

Znížený príspevok

D

Znížený príspevok

Násobok životného minima, ktorým sa určuje výška príspevku A > 2,3 2,3 ≥ B > 1,6 1,6 ≥ C > 1,1 D ≤ 1,1
EMŠ – mesačná platba 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 €
EMŠ – mesačná platba – predškoláci 48,00 € 48,00 € 48,00 € 48,00 €
EZŠ – platba na školský rok 485,00 € Najmenej 275,00 € Najmenej 140,00 € Najmenej 110,00 €
ŠKD – platba na školský rok 250,00 € Najmenej 200,00 € Najmenej 200,00 € Najmenej 150,00 €
Gymnázium – platba na školský rok 550,00 € 550,00 € 550,00 € 550,00 €

 

Cena stravnej jednotky:

Evanjelická spojená škola Cena stravnej jednotky Platba zákonného zástupcu s dotáciou Platba zákonného zástupcu bez dotácie – plná výška
EMŠ – celodenná strava 3,39 € 2,10 € 3,39 €
EMŠ – celodenná strava – diétne stravovanie 3,70 € 2,41 € 3,70 €
EMŠ – olovrant 0,36 € 0,26 € 0,36 €
EMŠ – diétne stravovanie – olovrant 0,41 € 0,31 € 0,41 €
EZŠ – I. stupeň 2,75 € 1,75 € 2,75 €
EZŠ – I. stupeň – diétne stravovanie 3,00 € 2,00 € 3,00 €
EZŠ – II. stupeň 2,84 € 1,84 € 2,84 €
EZŠ – II. stupeň – diétne stravovanie 3,11 € 2,11 € 3,11 €
Gymnázium – žiaci pod 15 rokov 2,85 € 1,85 € 2,85 €
Gymnázium – žiaci pod 15 rokov – diétne stravovanie 3,11 € 2,11 € 3,11 €
Gymnázium – žiaci nad 15 rokov 2,95 € 1,10 € 2,95 €
Gymnázium – žiaci nad 15 rokov – diétne stravovanie 3,23 € 1,38 € 3,23 €

 

Cena doplnkového jedla – BAGETA:

Evanjelická spojená škola Cena

stravnej jednotky

Platba zákonného zástupcu

 

Platba

zákonného zástupcu

Bez dotácie

Plná výška

Základná škola 1,90 1,90 1,90
Gymnázium 1,90 1,53 1,90