Poplatky

Prehľad príspevkov zákonných zástupcov

Príspevok/Variant A

Plná suma

B

Znížený príspevok

C

Znížený príspevok

D

Znížený príspevok

Násobok životného minima, ktorým sa určuje výška príspevku A > 2,3 2,3 ≥ B > 1,6 1,6 ≥ C > 1,1 D ≤ 1,1
EMŠ – mesačná platba 75,00 € 75,00 € 75,00 € 75,00 €
EZŠ – platba na školský rok 485,00 € Najmenej 275,00 € Najmenej 140,00 € Najmenej 110,00 €
ŠKD – platba na školský rok 250,00 € Najmenej 200,00 € Najmenej 200,00 € Najmenej 150,00 €
Gymnázium – platba na školský rok 550,00 € 550,00 € 550,00 € 550,00 €

 

Cena stravnej jednotky:

Evanjelická spojená škola Cena stravnej jednotky Platba zákonného zástupcu s dotáciou Platba zákonného zástupcu bez dotácie – plná výška
EMŠ – predškoláci 3,29 € 0,90 € 3,29 €
EMŠ – ostatné deti 3,29 € 2,10 € 3,29 €
EMŠ – predškoláci – diétne stravovanie 3,60 € 1,21 € 3,60 €
EMŠ – ostatné deti – diétne stravovanie 3,60 € 2,41 € 3,60 €
EMŠ – predškoláci – olovrant 0,35 € 0,26 € 0,35 €
EMŠ – ostatné deti – olovrant 0,35 € 0,26 € 0,35 €
EMŠ – predškoláci – diétne stravovanie – olovrant 0,40 € 0,31 € 0,40 €
EMŠ – ostatné deti – diétne stravovanie – olovrant 0,40 € 0,31 € 0,40 €
EZŠ – I. stupeň 2,55 € 0,45 € 2,55 €
EZŠ – I. stupeň – diétne stravovanie 2,80 € 0,70 € 2,80 €
EZŠ – II. stupeň 2,65 € 0,55 € 2,65 €
EZŠ – II. stupeň – diétne stravovanie 2,91 € 0,81 € 2,91 €
Gymnázium – žiaci pod 15 rokov 2,65 € 1,75 € 2,65 €
Gymnázium – žiaci pod 15 rokov – diétne stravovanie 2,91 € 2,01 € 2,91 €
Gymnázium – žiaci nad 15 rokov 2,75 € 0,90 € 2,75 €
Gymnázium – žiaci nad 15 rokov – diétne stravovanie 3,03 € 1,18 € 3,03 €

 

Cena doplnkového jedla – BAGETA:

Evanjelická spojená škola Cena

stravnej jednotky

Platba zákonného zástupcu

 

Platba

zákonného zástupcu

Bez dotácie

Plná výška

Základná škola 1,80 1,80 1,80
Gymnázium 1,80 1,43 1,80