Erasmus+

Naša škola v tomto školskom roku dostala 5-ročnú akreditáciu na projekty v rámci Erasmus +. Projekt by sme chceli začať od júna 2022.

Naším cieľom je zapojiť žiakov do medzinárodných spoluprác a výmen. Chceme pre žiakov vytvoriť priestor na komunikáciu v anglickom jazyku, ale určite sa naskytne príležitosť aj pre trénovanie konverzačných zručností v iných európskych jazykoch v závislosti od spolupracujúcej krajiny. V prvom roku by sme chceli vyslať minimálne 25 žiakov do zahraničia.

Budeme hovoriť o environmentálnych témach, globálnych problémoch a hľadať ich možné riešenia na úrovni Slovenska, Európy, no aj celosvetovo. Hlavnou komunikačnou platformou bude eTwinning, kde na našich žiakov už čakajú rovesníci zo Španielska a tešia sa na spoluprácu. Ďalšími témami na spoluprácu sú inklúzia a digitalizácia.

Účasť na Erasmus+ otvorila aj nové možnosti vzdelávania pre našich učiteľov či už odborných alebo jazykových. Okrem toho budú mať naši učitelia možnosť návštevy inej školy, absolvovať pozorovania alebo job shadowing. V prvom roku plánujeme prípravné návštevy v partnerských školách a vzdelávanie pre minimálne 12 učiteľov z našej školy. V nasledujúcich rokoch by sme boli radi, aby sa do týchto aktivít zapojilo čo najviac žiakov, tried a učiteľov.

Zuzana Gombárska

 

 

Uskutočnené vzdelávania