Pozvánka na oslavy 20. výročia ESŠMT

Takmer 120 zamestnancov a 777 žiakov našej školy sa v týchto dňoch intenzívne pripravuje na oslavy 20. výročia založenia školy, ktoré sa uskutočnia 29. júna o 15:30 na zimnom štadióne na Podháji.

Súčasťou programu budú Slávnostné služby Božie a recepcia, ale tešiť sa môžete aj na premietanie filmu o našej škole. Sme veľmi radi, že sa nám k dvojitému výročiu opäť podarilo pripraviť špecialny zborník. Nájdete v ňom okrem fotogalérie zamestnancov a žiakov aj prehľadné zhrnutie toho najdôležitejšieho, čo sme za posledných päť rokov spoločne zažili. Každý žiak našej školy dostane túto publikáciu ako dar vďaka spoločnosti GEKO INVEST, ktorej ďakujeme za finančnú podporu tohto projektu.

Dočasné prerušenie prevádzky EMŠ

Vážení rodičia,

zriaďovateľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin, Východný dištrikt Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, Hlavná 137, Prešov vydáva rozhodnutie v súlade s §150a, odsek 2) písmeno a) zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní

 

dočasne prerušuje prevádzku
Evanjelickej materskej školy, Divadelná 19, Martin org. Zložka Evanjelickej spojenej
školy dňa 15. mája 2023 (pondelok)

 

zo závažných organizačných dôvodov – aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov.

Výchovno-vzdelávací proces bude obnovený 16. mája 2023 (utorok).

Ďakujem za porozumenie.

S pozdravom,

Peter Petrovič MA, BEd (Hons)
zástupca riaditeľa školy pre MŠ

Požehnanú Veľkú noc

Milí priatelia, rodičia, učitelia a žiaci, nech Vás veľkonočné sviatky naplnia pokojom
a radosťou z toho, že Ježiš vstal z mŕtvych, porazil smrť a dal nám nádej večného života, ako hovorí apoštol Pavol:

 

Smrť, kde je tvoje víťazstvo? Smrť, kde je tvoj osteň? (1Kor 15,54). 

 

Dovoľte mi zaželať Vám požehnanú Veľkú noc.
Jozef Sopoliga

Dotácia na stravovanie

Vážení rodičia.
Od 1.5.2023 dochádza k zmene v poskytovaní dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Uvedená dotácia sa týka len detí v poslednom ročníku MŠ a žiakov v ZŠ. Ide o tzv. obedy zadarmo. O poskytovanie tejto dotácie musí rodič dieťaťa požiadať.

 

Postup je nasledovný:
V Edupage v časti Žiadosti/Vyhlásenia podáte Žiadosť o dotáciu na stravu – NÁVRATKA

 

Žiadosť vyplňte do 10.4.2023