Pomôcky pre žiakov 1. ročníka základnej školy

  • peračník – 3 ks ceruzka trojhranná, guma, strúhadlo, 2 ks atramentové pero (odporúčame na bombičky), pastelky 12 ks, nožnice s oblou špičkou (zmizík nebudeme používať),
  • zošit 511 s pomocou linajkou 5 ks,
  • zošit 5110 štvorčekový 2 ks,
  • malý notový zošit 1 ks,
  • vrecúško na TSV- tepláky, mikina, tričko, ponožky, tenisky alebo cvičky s bielou nešmykľavou podrážkou,
  • vrecúško alebo box na VYV- vodové farby anilínové, plastový pohár na vodu, štetce rôznej veľkosti, obrus, zástera, plastelína, voskové pastelky, handrička, tyčinkové lepidlo, výkresy 20 ks A3 + 20 ks A4, farebný papier
  • veľké dosky na učebnice a zošity
  • pevné prezuvky so svetlou podrážkou
  • na všetky pomôcky a veci je potrebné napísať meno žiaka

Hales Corners Lutheran – aktivity pre našich žiakov

Počas tohto týždňa absolvujú naši siedmaci a ôsmaci program zážitkovej výučby pozostávajúci z rôznorodých aktivít zameraných na rozvoj ich konverzačných schopností v anglickom jazyku. Program prebieha pod vedením amerických lektorov z partnerského cirkevného zboru @HalesCornersLutheran ktorým chceme aj touto cestou poďakovať za ich čas, ochotu a láskavosť s ktorou sa venujú našim žiakom.

 

Riaditeľské voľno – Evanjelické gymnázium

Riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin na základe § 150 ods. 5) zákona 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

poskytuje žiakom organizačnej zložky Evanjelického gymnázia,
riaditeľské voľno
dňa 30.05.2022 a dňa 31.05.2022.

Odôvodnenie
Toto voľno sa poskytuje z organizačných dôvodov – konanie maturitných skúšok.