ZMENA – záujmové krúžky

Vážení rodičia, milí žiaci.

Vzhľadom na rozhodnutie ministra školstva sa  krúžky a záujmové činnosti v našej škole
DO ODVOLANIA RUŠIA.

 

Znenie vyhlásenia:

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) s účinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

mimoriadne prerušuje záujmové vzdelávanie v školách a školských zariadeniach; riaditelia škôl zabezpečia podľa podmienok a možností záujmové vzdelávanie dištančnou formou.
Za pochopenie ďakujeme.

Dištančné vzdelávanie – GYMNÁZIUM

Vážení rodičia a žiaci gymnázia,

od pondelka 12.10.2020 bude vyučovanie na gymnáziu prebiehať dištančne, vzhľadom na rozhodnutie ministra školstva o prechode stredných škôl na dištančné vzdelávanie.

Žiaci v pondelok nech nechodia do školy. V prípade, že majú osobné veci v škole, budeme Vás v pondelok informovať o postupe, kedy si budú môcť vyzdvihnúť veci.

Vedenie školy, rovnako ako aj učitelia jednotlivých predmetov,Vám v priebehu pondelka zašlú podrobné informácie o podmienkach za akých bude prebiehať dištančné vzdelávanie spolu s rozvrhom online hodín ako aj rozvrhom krúžkov.

S pozdravom,
Jozef Sopoliga

Informácie ku krúžkom

Vážení rodičia, milí žiaci.

Od 5.10.2020 sme otvorili krúžky zobrazené v tabuľke. Je nám ľúto, že sme nemohli otvoriť všetky krúžky pre všetkých prihlásených žiakov, ale snažili sme sa dodržať protiepidemické opatrenia v súvislosti s respiračným ochorením COVID – 19, ktoré nám bránia premiešavaniu žiakov z rôznych ročníkov. Využili sme všetky možnosti materiálne aj personálne na zabezpečenie fungovania krúžkov. Zároveň Vás chceme ubezpečiť, že pri uvoľnení opatrení zabezpečíme krúžky aj pre ostatných prihlásených žiakov.

Za pochopenie veľmi pekne ďakujeme.