Ďakujeme za výnimočnú reprezentáciu našej školy

Vážení rodičia, žiaci šiesteho ročníka, členovia gymnaziálneho spevokolu a hudobnej skupiny.

Dovoľte, aby som sa vám poďakoval za výnimočnú reprezentáciu školy prostredníctvom vášho vystúpenia počas televíznych služieb Božích prvú adventnú nedeľu. Zvlášť ďakujem kolegovi Ľubošovi Froľovi za vytvorenie a za pripravenie podnetnej scénky a kolegovi Tomášovi Gulánovi za umelecké spracovanie spoločnej piesne v sprievode školskej kapely.

Dúfam, že celé obdobie adventu a všetky školské adventné programy budú povzbudením rovnako pre žiakov a pedagógov, ktorí ich pripravujú, ako aj pre rodičov a všetkých divákov. Teším sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Jozef Sopoliga, riaditeľ školy

INVESTUJME DO BUDÚCNOSTI DETÍ A MLÁDEŽE!

Evanjelická spojená škola v Martine začala svoju činnosť v roku 2004
otvorila svoju prvú triedu. V priebehu nasledujúcich rokov sa škola
rozrástla o ďalšie triedy a budovy. K 1.septembru 2015 má škola 572 žiakov
a funguje v 6 budovách.

Čítať celý článok