Duchovná pieseň 2016

Už po štvrtý krát sa 13. 5. 2016 v Martine stretli na celoštátnom kole speváckej súťaže Duchovná pieseň najlepší speváci z evanjelických cirkevných škôl a seniorátov ECAV. Súťažili v sólovom speve duchovných piesní v štyroch vekových kategóriách. V tomto ročníku súťaže sa spievali najmä piesne sestier Kristíny a Márie Royových. O výsledkoch rozhodovala porota v zložení: Mgr. Michaela Turčanová, Dr. Jana Pastorková, Mgr. Dana Nadová, Mgr. Michal Janiga, Mgr. Jozef Havrila a ThDr. Jana Bosáková.

Žiaci našej školy dosiahli v súťaži nasledovné hodnotenie:

1. kategória:

EMŠ: Kristína Kapráliková – bronzové pásmo
EZŠ: Timea Paulíková – strieborné pásmo

2. kategória:

Zdenka Šuhajová – bronzové pásmo
Emma Bočová – bronzové pásmo

3. kategória

Anna Hroboňová – zlaté pásmo (absolútna víťazka kategórie)

4. kategória

Mária Hroboňová – zlaté pásmo (absolútna víťazka kategórie)