Poďakovanie za pomoc počas brigády

Chcem sa poďakovať všetkým žiakom, študentom, rodičom, priateľom školy a učiteľom za pomoc počas brigády, ktorá sa konala v sobotu 9. 4. 2016.

Spoločnými silami sa nám podarilo vybúrať zbytočné priečky, vyčistiť okná v dvoch budovách školy a skrášliť okolie novej budovy vysadením kvetiniek.

Veľká vďaka všetkým.