Výsledky jarného zberu papiera

Naša škola v rámci jarného zberu papiera odovzdala koncom mája firme Brantner Fatra na ďalšie zhodnotenie 5050 kg papiera.Veľmi nás teší, že žiak s najväčším množstvom nazbieraného papiera nielen v rámci našej školy, ale celkovo zo všetkých zúčastnených škôl sa opätovne stal Lukáš Zumrik zo 4.B, ktorému sa podarilo nazbierať neuveriteľných 2059 kg papiera! Ďalšími ocenenými za našu školu Matej Suráň z 3.A, Ján Hanulík z 5.B a škôlkarka Simonka Galčíková. Ďakujeme, že nám aj takýmto spôsobom pomáhate chrániť životné prostredie a zvyšovať kvalitu našej školy! Finančný výnos 300 EUR, ktorý sme získali za odovzdaný papier použijeme na podporu prospechových štipendií pre našich študentov. ĎAKUJEME!