Podrobnejšie informácie o sobotňajšej brigáde

Sobotná brigáda začína o 8:30 hod. Stretneme sa na Memorandovom námestí. Prosím vás, ak máte dostupné, prineste z vlastných zásob letničky aj trvalky, skôr na suché a slnečné stanovištia. V prípade nepriaznivého počasia budeme pracovať predovšetkým v interiéri – búracie práce v novej budove, príprava starých okien na maľovanie, umývanieokien. Prosím prineste si podľa možnosti vlastné ochranné pomôcky a základné pracovné/čistiace pomôcky.
Občerstvenie a chutný obed sú zabezpečené. Na záver počas obeda (okolo 12:30) pán riaditeľ bude informovať o postupe prác na novej budove a o plánoch rozvoja školy. Tešíme sa na spoločné sobotné predpoludnie!