Prečo sme sa rozhodli pokračovať v dištančnom vzdelávaní

V Martine, 8.12.2020

 

Vážení rodičia, milí žiaci.

Chceme sa Vám poďakovať za vyplnenie dotazníka týkajúceho sa potencionálneho testovania, ako podmienky vstupu žiakov do školy a spustenia prezenčnej výučby. V tom čase sme sami nevedeli, aké budú podmienky možného návratu k prezenčnej výučbe. Zo strany vlády to bolo šité horúcou ihlou, informácie neboli dostupné alebo boli uverejňované na poslednú chvíľu.

Čítať celý článok

Pomoc pre seniorov žijúcich v domove dôchodcov Dom Dobrého Pastiera v Sučanoch

Vážení rodičia,
dovoľte nám oboznámiť Vás s naším zámerom pomôcť seniorom žijúcim v domove dôchodcov Dom Dobrého Pastiera v Sučanoch, osamelým seniorom z Evanjelického cirkevného zboru v Martine a seniorom navštevujúcim Katolícku charitu v Martine. Radi by sme ich potešili tým, že im doručíme škatuľu vecí bežnej spotreby. Budeme veľmi radi, ak by ste aj vy mohli pomôcť naplniť tento náš zámer.

Čítať celý článok

Študentská firma – staňte sa jej akcionárom

Aj v školskom roku 2020/21 sa škole pracuje študentská firma, tentokát pod názvom For a sec. Máte jedinečnú príležitosť sa stať akcionárom tejto vznikajúcej firmy a podporiť jej činnosť kúpou akcií v hodnote 3€/akciu. Každý akcionár si môže kúpiť maximálne 3 akcie. Pozor, počet akcií je limitovaný a tak neváhajte dlho.
For a sec JA Firma

Prechod na dištančnú formu vzdelávania – 4.A

Vážení rodičia,

riaditeľ Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravia so sídlom v Martine a v zmysle § 54 od 2 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

prerušuje v triede 4.A prezenčnú formu vzdelávania od 25.11. 2020 do 30.11.2020
a zároveň daná trieda prechádza na dištančnú formu vzdelávania

 

Čítať celý článok

Dištančné vzdelávanie pre 1.B

Vážení rodičia,

riaditeľ Evanjelickej spojenej školy v Martine v zmysle § 54 od 2 zákona 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

prerušuje v triede 1.B prezenčnú formu vzdelávania od 11.11. 2020 do 15.11.2020
a zároveň daná trieda prechádza na dištančnú formu vzdelávania

 

podľa pokynov a usmernení triednej pani učiteľky ako aj usmernení uvedených v dokumente „Podmienky a formy dištančného vzdelávanie na Evanjelickej základnej škole v Martine, aktuálna verzia 26.10.2020“

Čítať celý článok

Predĺženie prerušenia prevádzky 2. triedy MŠ o ďalší deň

Vážení rodičia.

Riaditeľ Evanjelickej materskej školy, Divadelná 19, Martin, ktorá je organizačnou zložkou Evanjelickej spojenej školy, M. R. Štefánika 19, Martin, podľa § 2 ods. 6 vyhlášky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky č. 308/2009 Z. z.

 

predlžuje prerušenie prevádzky materskej školy 
v 2. triede (včielky) 
aj na PONDELOK 9.11. 2020. 

 

Odôvodnenie:
Prevádzka 2. triedy (včielky) sa prerušuje na dané obdobie z dôvodu pozitívneho výskytu ochorenia COVID-19 u zamestnankyne školy. Zároveň sa toto prerušenie považuje za mimoriadne prerušenie školského vyučovania v škole v zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu číslo: 2020/15801:1-A1800 zo dňa 28. augusta 2020.

S pozdravom
Mgr. Jozef Sopoliga
riaditeľ školy