Výsledky prijímacieho konania na Evanjelickú spojenú školu – org. zložka Evanjelické gymnázium, školský rok 2024/2025


Výsledky prijímacieho konania na Evanjelickú spojenú školu,
M. R. Štefánika 19, Martin – org. zložka Evanjelické gymnázium, školský rok 2024/2025

 


Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole, uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní, t.j. do 22.5.2024.