INVESTUJME DO BUDÚCNOSTI DETÍ A MLÁDEŽE!

Evanjelická spojená škola v Martine začala svoju činnosť v roku 2004
otvorila svoju prvú triedu. V priebehu nasledujúcich rokov sa škola
rozrástla o ďalšie triedy a budovy. K 1.septembru 2015 má škola 572 žiakov
a funguje v 6 budovách.

Takáto prevádzka je komplikovaná, z dlhodobého
hľadiska neudržateľná a blokujúca ďalší rast školy. Aj preto sa vedenie
školy v spolupráci s Nadáciou kresťanského vzdelávania pred rokom
rozhodli, že musia nájsť konečné a dlhodobo udržateľné riešenie tohto
stavu. Pri intenzívnom hľadaní vyhovujúcich priestorov sa im akoby
zázrakom naskytla možnosť kúpy bývalej historickej budovy Neografie,
ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti Memorandového námestia.
Nasledovali niekoľkomesačné rokovania s bankami ohľadom poskytnutia
úveru, ktoré vyvrcholili jej kúpou v júni tohto roku. Aby sme mohli v plnej
miere využiť potenciál budovy bude nevyhnutné realizovať jej komplexnú
rekonštrukciu, ktorú  máme v pláne urobiť v troch etapách v priebehu
nasledujúcich 3-4 rokov. Vďaka podpore našich partnerov z USA už máme
financie na prvú etapu aj určité prísľuby na financovanie ďalších etáp.
Budeme veľmi radi, ak sa k našim americkým sponzorom pridáte aj Vy a v
rámci svojich možností prispejete k premene nášho spoločného sna na
skutočnosť. Môžete tak urobiť prostredníctvom účtu verejnej zbierky
2946011682/1100 alebo darcovského portálu www.lams.sk. Za všetky Vaše
dary a podporu Vám vopred vyslovujeme úprimné ĎAKUJEME!
thank you