Advent na Evanjelickej spojenej škole

Pozývame Vás na adventné podujatia Evanjelickej spojenej školy.

29. november | nedeľa o 10:00 hod. | Evanjelický kostol v Martine
Prvá adventná nedeľa – Služby Božie /priamy prenos RTVS/

10. december | štvrtok o 18:00 hod. | Zborový dom
Vianočný večierok – 2. ročník gymnázia

14. december | pondelok o 16:00 hod.Zborový dom
Vianočný program – 1. a 9. ročník EZŠ

15. december | utorok o 16:00 hod.Zborový dom
Vianočný program – 2. a 5. ročník EZŠ

16. december | streda o 16:00 hod. Zborový dom
Vianočný program – 3. a 4. ročník EZŠ + 3. ročník gymnázia

17. december | štvrtok o 16:00 hod. Zborový dom
Vianočný program – Materská škola

21. december | pondelok o 16:00 hod. Divadelné námestie
Kapustnica a kultúrny program – 1. ročník gymnázia + HOSTIA

22. december | utorok o 10:00 hod. | Evanjelický kostol v Martine
Školské služby Božie