Ďakujeme za výnimočnú reprezentáciu našej školy

Vážení rodičia, žiaci šiesteho ročníka, členovia gymnaziálneho spevokolu a hudobnej skupiny.

Dovoľte, aby som sa vám poďakoval za výnimočnú reprezentáciu školy prostredníctvom vášho vystúpenia počas televíznych služieb Božích prvú adventnú nedeľu. Zvlášť ďakujem kolegovi Ľubošovi Froľovi za vytvorenie a za pripravenie podnetnej scénky a kolegovi Tomášovi Gulánovi za umelecké spracovanie spoločnej piesne v sprievode školskej kapely.

Dúfam, že celé obdobie adventu a všetky školské adventné programy budú povzbudením rovnako pre žiakov a pedagógov, ktorí ich pripravujú, ako aj pre rodičov a všetkých divákov. Teším sa na ďalšie spoločné stretnutia.

Jozef Sopoliga, riaditeľ školy