Vyhlásenie učiteľov ESŠ k ukončeniu štrajku na škole

My, dolu podpísaní učitelia Evanjelickej spojenej školy v Martine, ukončujeme štrajk dňom 5. 2. 2016, vyučovanie začína v pondelok  8.2. 2016 normálnym rozvrhom pre všetky stupne školy. Naďalej však zostávame v štrajkovej pohotovosti a trváme na splnení požiadaviek,  ktoré boli v ňom predložené. Sme sklamaní z nesplnenia požiadaviek a arogantného prístupu vlády, preto chceme pokračovať v celospoločenskej diskusii o lepšom školstve.

Sme hrdí na svoje povolanie a na svoju školu. Ďakujeme a vážime si podporu verejnosti, športovcov, divadelníkov, hercov, akademikov, našich žiakov, no najmä Vás – rodičov. Mnohí z Vás štrajkujú spolu s nami už vyše 11 rokov! Už v roku 2004 nám totiž bolo jasné, že školstvo pre slovenské vlády nie je a ešte dlho nebude prioritou, a ak chceme zabezpečiť kvalitnejšie vzdelávanie aspoň pre naše deti, musíme si pomôcť sami.  Účet za kvalitu, ktorý by mal platiť štát, sme preto nútení prerozdeľovať medzi školné a mnohých sponzorov. Naďalej sme však presvedčení, že len suplujeme povinnosti štátu a preto sme aj my štrajkovali spolu so štátnymi školami.

Naším zapojením do štrajku sme Vám, ale aj našim žiakom chceli ukázať, že nám záleží na veciach verejných a na budúcnosti našej spoločnosti.  Akceptujeme a ďakujeme aj za Váš nesúhlas s naším postojom k štrajku, lebo aj tento hlas je pre nás dôležitým impulzom do budúcnosti. V prípade Vášho záujmu sme otvorení akejkoľvek konštruktívnej diskusii na túto tému a radi detailnejšie vysvetlíme dôvody, prečo sme sa zapojili do štrajku a prečo ho aj naďalej podporujeme.

Vyzývame Vás rodičia, aby ste sa zapojili k aktívnej podpore za lepšie školstvo. Vyzývame politické strany, aby zaujali jasné stanovisko k situácii v školstve ešte pred voľbami.

Pedagógovia ESŠ:

Adamovičová E., Bartoš P., Bartošová A., Bielková K., Borcovanová A., Buľovská A., Cunová M., Froľo Ľ., Froľová K., Hybenová A., Hybenová Ľ., Janíková A., Krystýnková M., Laučeková M., Malá A., Raček M., Medveďová Z., Meniarová K., Merchant J., Neupauerová A., Palková A., Pilát M., Ruttkayová Z.,  Sivoňová A., Smiešková I., Sopoliga J., Trylčová A., Uhrin M., Veselická I., Voľanská M., Záborská M., Daubnerová Z., Dírerová A., Dobrovolná G., Haško D., Letáš J., Mikulášová Ž., Remeňová L., Baxter J., Bednárová D., Bosáková J., Budiská E., Dékany-Fraňová M., Janotová E., Lamoš M., Maceková A., Sartórisová Ľ., Šuchová J., Barreto A., Barreto B., Ulejová Z., Konrádová M.