Krátka správa z ďalekej cesty

V januári 2016 som mal možnosť spolu s kolegami Adriánom Kacianom a Bohdanom Hroboňom absolvovať služobnú cestu do USA, ktorej cieľom bolo povzbudiť partnerov na americkej strane k ďalšej spolupráci, urobiť odpočet toho, čo sa za posledný rok udialo v našej škole, a naplánovať aktivity na nasledujúce obdobie.

Partnerstvo vo vzdelávaní

Sme radi, že na americkej strane máme silných spojencov vo vzdelávaní, ktorí vedia poskytnúť svoje know-how a sú otvorení spolupráci. Concordia University of Wisconsin už v Marci k nám pošle na prax dvoch budúcich učiteľov, ktorí tu strávia skoro 3 mesiace. Dúfame, že si našu školu a prostredie zamilujú tak, že k nám neskôr prídu učiť už ako lektori anglického jazyka a odborných predmetov.

V rámci nášho partnerstva nám táto univerzita ponúkla možnosť spolupráce v tzv. Dual-credit vzdelávaní. Ide o príležitosť  pre našich gymnazistov prostredníctvom online vzdelávania získať už počas stredoškolského štúdia kredity, ktoré by boli uplatniteľné na zahraničných univerzitách, prioritne na desiatich Concordia univerzitách v USA. Dúfame, že ďalšie jednania dopadnú dobre a naši študenti budú mať možnosť už budúci rok v rámci seminárov absolvovať takéto vzdelávanie.

S touto univerzitou by sme chceli hlbšie spolupracovať aj na ďalšom profesionálnom raste našich učiteľov. Prvou lastovičkou v tomto smere bude spoločný seminár „Viera a vzdelávanie“, ktorý by sme u nás chceli zorganizovať v auguste  aj pre ďalšie evanjelické školy. Americkí partneri nás tiež upozornili na ich veľmi zaujímavú aktivitu – letný vedecký tábor. Kto vie, možno raz sa nám podarí zorganizovať aj našich študentov a strávime tam leto vedeckým skúmaním.

Na Concordia University Chicago sme prediskutovali možnosti hlbšej spolupráce v jazykovom vzdelávaní našich študentov ako aj učiteľov našej školy v rámci ich ďalšieho profesijného rastu.

Pre gymnazistov sme otvorili a prediskutovali možnosti študijných pobytov na Oak Grove Lutheran High School, Fargo, ND. Dúfame, že nielen naši študenti  tam pôjdu študovať , ale že budeme mať možnosť urobiť  výmenu našich učiteľov, aby sa navzájom inšpirovali a učili.

Partnerstvo v aktivitách

Bohaté letné aktivity našej školy by sme si nevedeli predstaviť práve bez našich amerických partnerov. Za dlhoročnú spoluprácu v tomto smere sme im veľmi vďační. Vždy prinesú veľa zábavy, inšpirácie a povzbudenia.

Čo nás čaká v lete?

26. – 2. 7. 2016 k nám zavíta skupina stredoškolákov z Roseville Lutheran Church. Strávia u nás čas spolu s našimi gymnazistami štúdiom, prácou na spoločnom projekte a výletmi. Budeme sa im snažiť predstaviť náš kraj a Slovensko tak, aby sa tu radi vracali. Ľudia z ich cirkevného zboru navštívili našu školu v januári a pomáhali nám s prípravou nových laboratórií. Čo zažili, sa môžete dočítať na ich blogu.

27. – 9.7. 2016 bude:

  • J-Camp v spolupráci v spolupráci s Hales Corner Lutheran Church pre žiakov 5. až 9. ročníka.
  • Po prvý krát bude Letná biblická škola pre deti našej materskej školy v spolupráci so Andrew’s Lutheran Church.
  • Peer Ministry program pre našich študentov všetkých ročníkov gymnázia v spolupráci s rovnakým cirkevným zborom.

Nasledujúci týždeň od 10.7. – 15.7. 2016 nás čaká:

  • Tradičná Letná biblická škola pre všetkých záujemcov od 3 do 10 rokov v spolupráci s Grace Lutheran Church.
  • Anglický jazykový kurz pre verejnosť v spolupráci s New Heights Church.
  • English Camp pre budúcich prvákov gymnazistov v spolupráci s rovnakým cirkevným zborom

Od 17.7- 23.7. 2016 naša škola v spolupráci s Biblickou školou, New Heights Church a Evanjelickým cirkevným zborom v Martine zorganizovať letnú biblickú školu v Báčskom Petrovci v Srbsku. Ak by ste mali chuť pomôcť, ste srdečne vítaní.

Návštevy na jar

18. 4. – 30.4. 2016 k nám zavíta Builders GroupRoseville Lutheran ChurchSt. Andrew’s Lutheran Church . Prídu nám pomôcť s rekonštrukciou novej budovy gymnázia. Veríme, že sa zapoja aj naši rodičia a priatelia školy.

V máji nás navštívi spevokol Eagle Wings z cirkevného zboru Our Saviour’s Lutheran Church, Naperville, IL. Spolu s naším školským spevokolom absolvujú niekoľko koncertov v okolí a v Martine.  Tešíme sa na ich vystúpenie a program pre našich žiakov v rámci školských bohoslužieb.

Partnerstvo vo fund-raisingu a friend-raisingu

Jedným, nie nevýznamným cieľom našej cesty bol aj fundraising na prestavbu a rekonštrukciu novej budovy. Sme radi, že 3 cirkevné zbory sa rozhodli podporiť prestavbu a rekonštrukciu odborných učební chémie, biológie a fyziky ako aj hudobnej triedy.

V sobotu 23. januára sme mali milú príležitosť pohostiť viac ako 170 priateľov a podporovateľov predovšetkým z dvoch chicagských cirkevných zborov počas slovenského večera v cirkevnom zbore Our Saviour’s . Ako menu sme podávali škvarkovú a bryndzovú pomazánku, kapustnicu a palacinky. Hlavne palacinky mali úspech. Sme radi, že si na nich pochutili nielen naši americkí priatelia, ale aj nový hráč chicagských Blackhaswks, rodák z Martina, Richard Pánik s priateľkou.

 Adrian Kacian a Bohdan Hroboň

Adrian Kacian a Bohdan Hroboň

 Bohdan Hroboň, Jozef Sopoliga, Adrian Kacian.

Bohdan Hroboň, Jozef Sopoliga, Adrian Kacian.

 Jozef Sopoliga

Jozef Sopoliga

 Traja Slováci v Amerike

Traja Slováci v Amerike

 Naši hostitelia Swansonovci.

Naši hostitelia Swansonovci.

 Don Swanson, Richard Pánik, Barbara Swanson.

Don Swanson, Richard Pánik, Barbara Swanson.

Vďaka patrí všetkým bratom a sestrám z USA, ktorí nás pozvali, hradili všetky náklady, skvele sa o nás postarali, ubytovali nás a ktorí umožnili nám spropagovať našu prácu v ich cirkevných zboroch.

Jozef Sopoliga