Receptúry v školských jedálňach očami detí

Najesť sa v školskej jedálni ako doma – to je prianie mnohých žiakov, aj študentov. Ak v týchto dňoch pošlú deti, ich rodičia alebo starí rodičia do školy svoje rodinné recepty, môže sa „domácky“ obed stať realitou.

V rámci projektu ministerstva školstva „Receptúry v školských jedálňach očami detí“ a v zmysle záverov zo zasadnutia CSŠS si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie tzv. rodinných receptov, ktoré by bolo možné  zaradiť do materiálno-spotrebných noriem pre školské stravovanie.

Najvhodnejšie receptúry budú hodnotené členmi pracovnej skupiny a odborníkmi na výživu, pričom pri ich posudzovaní sa bude zohľadňovať najmä zastúpenie pridanej soli a cukrov v strave, dôraz bude tiež kladený na podiel vlákniny a tukov. Následne budú tieto receptúry predložené na odsúhlasenie  ministrovi školstva. Materiálno-spotrebné normy v oblasti stravovania, ktoré sa každoročne aktualizujú, tak budú môcť byť od nového školského roka obohatené o nové receptúry našich žiakov.

Vaše recepty treba odoslať do 21. marca 2016 elektronicky na adresu emilia.berzakova@minv.sk.