Venujte svoje 2% Nadácii kresťanského vzdelávania

Aj tento rok môžete rozhodnúť kam pôjde časť z vašich daní, ktoré zaplatíte štátu. Dávame Vám do pozornosti možnosť darovať 2% z Vašich daní Nadácii kresťanského vzdelávania,ktorá mohla v minulom roku vďaka tomuto mechanizmu podporiť rekonštrukciu priestorov Evanjelickej materskej školy v Martine sumou 5 583.78 €.

Za všetky Vaše dary Vám vyslovujeme úprimné ĎAKUJEME!

Údaje k vypísaniu tlačiva:
názov: NADÁCIA KRESŤANSKÉHO VZDELÁVANIA
sídlo: M.R. Štefánika 17, 036 01 Martin
právna forma: nadácia
IČO: 42 062 110

Nižšie si môžete stiahnuť predvyplnené tlačivá

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov
Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% (3%)